Affaldssortering: Herning Kommune nærmer sig 2030-mål

Når borgerne i Herning Kommune åbner skraldespandene derhjemme, så er de ret gode til at ramme rigtigt. Borgerne sorterer nemlig husholdningsaffaldet så godt, at kommunen kan genanvende 59 procent af det, som skraldebilerne indsamler fra private hjem.

Nye tal med opgørelser fra 2023 viser, at kommunerne i Danmark gennemsnitligt kan genanvende 53 procent af husholdningsaffaldet fra borgere. Men i Herning Kommune sorterer borgerne så godt, at tallet altså er 59 procent.

- Det er jo helt fantastisk, at vi kan genanvende 59 procent af borgernes husholdningsaffald. I Herning Kommune har vi et mål om at kunne genanvende 60 procent af husholdningsaffaldet inden vi når 2030, så at vi allerede nu – seks år tidligere – er så tæt på det mål, det er jo fantastisk, siger John Thomsen, der er formand for Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget i Herning Kommune.

Udsorteret madaffald giver gevinst

Tallene viser, at borgerne i Herning Kommune især er blevet gode til at sortere madaffaldet rigtigt, og altså ikke bare smide det i restaffaldet. Og det gør en stor forskel.

At sortere korrekt handler om at få puttet så meget som muligt i de andre beholdere end restaffald.

- At sortere korrekt handler om at få puttet så meget som muligt i de andre beholdere end restaffald. Alt det, der ryger i restaffald, det ryger nemlig til forbrænding, og alle de andre ting, som er sorteret korrekt for sig selv, de bliver genanvendt. Så når borgere sorterer rigtigt, så kan vi langt bedre genanvende husholdningsaffaldet, siger John Thomsen og fortsætter:

- Vi kan se, at en tredjedel af det, som tidligere bare blev smidt i restaffaldet, det bliver i dag sorteret selvstændigt som madaffald i stedet for, og det gør en stor forskel, så det er enormt flot. Jeg er meget tilfreds med, at vi sorterer og genanvender bedre end landsgennemsnittet, siger han.

Herning Kommune har godt forspring med affaldssortering

Siden 2021 har borgerne i Herning Kommune sorteret deres affald i ni fraktioner. Den 10. fraktion – tekstilaffald - kan afleveres på alle kommunens genbrugspladser.

Herning Kommune var blandt de første kommuner i landet til at udbyde udvidet affaldssortering hos private. Selv om affaldssorteringsordningen var lovpligtig, og havde til formål at ensrette kommuners affaldssortering, så nåede langt fra alle kommuner at blive klar til tiden, og mange måtte søge dispensation til at begynde senere.

Med tre års sorteringserfaring hos borgerne i Herning Kommune er vi altså godt på vej mod 2030-målet med at kunne genanvende 60 procent af husholdningsaffaldet.

Det overordnede mål for hele affaldssektoren i Herning Kommune er, at sektoren skal være klimaneutral i 2030. Det vil sige, at affaldssektoren ikke må udlede mere CO2, end den selv opsamler. Borgernes affaldssortering er derfor en vigtig del af arbejdet med at nå klimamålene for den samlede affaldssektor.

Luk alle
Åben alle

Hvorfor skal man sortere affald?

Affald fra borgernes husholdninger skal sorteres, så det kan genanvendes og derved være med til at undgå spild af ressourcer. Når affald kan genanvendes til noget andet, så mindskes udledninger af unødvendige drivhusgasser.

For at det er muligt for kommunen at genanvende affald fra husholdningerne, så kræver det, at borgerne sorterer korrekt i 10 fraktioner lokalt i hjemmene.

De 10 fraktioner genanvendes på hver sin måde.

Hvad sker der med madaffaldet, som borgerne har sorteret?

Når madaffaldet fra de grønne poser i husholdningerne skal genanvendes, køres de til Holsted.
Her bliver alle poserne med madaffald kørt igennem en opskærer, så poserne skæres op. Madaffaldet bliver derefter most gennem en sigte, og plastikposerne sorteres fra.

Madaffaldet, også kaldet ”pulpen”, opsamles, og sendes til et biogasanlæg. Her udnyttes det i første omgang til biogas, og restproduktet anvendes derefter som gødning på markerne.


Der er derfor en meget høj genanvendelsesværdi af madaffald.

Hvad kan vi gøre endnu bedre?

Selv om vi er gode til at sortere i 10 fraktioner, og genanvender 59 procent, så viser en analyse af vores affald i Herning Kommune, at der er mere at hente fx på madaffald og plastaffald:

Madaffald

I dag kommer cirka en tredjedel af det, som ryger i madaffald i virkeligheden fra overskudsmad, der kaldes madspild. Madspild er mad, som kunne være spist af mennesker, men som er blevet smidt ud af en eller anden årsag. Miljøstyrelsen definerer madspild som "den del af madaffaldet, der kunne være undgået, hvis maden var blevet spist".
Det er en god ting at undgå madspild, for så sparer man på ressourcerne. Jo bedre vi er til kun at købe det mad, vi får spist, jo mindre madspild ryger der i posen med madaffald. Nedbringelse af madspild er både en økonomisk fordel for forbrugerne, og det vil samtidig nedsætte mængden af affald, der skal behandles.

Plastaffald

Affaldsanalysen viser også, at der er noget at hente ved at sortere mere plastaffald fra restaffaldet. Noget plastaffald er for snavset til, at det er egnet til genanvendelse, men faktisk behøver plastaffaldet ikke at være fuldstændigt rent, før man må smide det i beholderen til plast. Plastbøtten skal bare være skrabet ren, og så kan den genanvendes, hvis den ryger i plastaffald.