Skattestigning sikrer flere penge til velfærd

15. september 2023

En række af de centrale velfærdsområder i Herning Kommune får flere penge at gøre godt med fra næste år. Det er resultatet af det budgetforlig, som alle partier i byrådet undtagen Borgerlisten torsdag aften nåede til enighed om.

Ældre-området får årligt 19,5 millioner kroner ekstra. Børne- og familieområdet, som hjælper børn og unge med særlige behov, tilføres 15 millioner kroner om året, mens der over de næste fire år gradvist tilføres i alt næsten 50 millioner kroner mere til arbejdet på kommunens folkeskoler.

- Vi har de senere år været udsat for et kraftigt stigende udgiftspres på de traditionelle velfærdsområder. Samtidig viser undersøgelser, at Herning Kommune er en af landets mest effektivt drevne. Vi kan ikke længere alene spare os ud af de udfordringer, vi står med. Jeg er glad for, at et næsten enigt byråd med budgetforliget bakker op om at tilføre penge til de ældre, de unge og børnene, siger Dorte West, (V), borgmester i Herning Kommune.

Skatteprocenten hæves

Forligspartierne er enige om at hæve kommuneskatten med 0,5 procentpoint til 25,4. Dermed kommer skatteprocenten på niveau med sammenlignelige kommuner i den midtjyske region.

- Ingen ønsker at hæve skatten, hvis det er muligt at undgå det. Men vi må erkende, at den hidtidige, meget lave skatteprocent på 24,9 ikke længere matcher de ønsker, krav og behov, som borgerne i en moderne kommune stiller til kernevelfærden. Vi har ikke hævet skatten i Herning Kommune i mange, mange år, siger Dorte West.

Hun takker forligspartierne for at have taget medansvar for budgetforliget.

- Alle har givet og taget. Det er en klar styrke for os som stor kommune, at der er så bred enighed om budgettet, siger borgmesteren.

Fortsat fokus på bæredygtighed

Budgetforliget bevilger også ekstra penge til vedligehold og energirenoveringer af kommunale bygninger, veje og cykelstier.

- Det skal i høj grad også ses i en bæredygtigheds-sammenhæng. Vi har de senere år afsat cirka 70 millioner kroner til klimavenlige initiativer. Men vi skal også passe ordentligt på vores ting. Derfor hæver vi kontoen for vedligehold med godt otte millioner kroner om året, siger Dorte West.

Borgmesteren understreger, at den forøgede skatteprocent ikke betyder, at borgerne i kommunen kan se frem til en gavebod i årene, der kommer.

- Vi sørger med skattestigningen for at imødegå et stigende udgiftspres. På den måde kan vi levere en fornuftig service til vores borgere og erhvervsliv, og vi kan fortsat være det midt- og vestjyske lokomotiv, som skaber vækst og udvikling i området. Men det er nødvendigt med en meget stram, økonomisk styring de kommende år, siger Dorte West.

- Samtidig har byrådet gang i et større udviklingsarbejde, hvor vi forsøger at nytænke den måde, hvorpå vi angriber nogle af vores største udfordringer. Målet er at sætte det stærke fællesskab på Herning-egnen i spil på nye måder. Vi er nødt til at nytænke i årene, der kommer. Men det, tror jeg, er en problemstilling, der gælder i næsten alle danske kommuner.

Læs budgetforliget (pdf - 13 sider)

Kontaktinfo

Dorte West
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 23 22 (arb.)
Mail: borgmester@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.