Herning Kommune får stor millionbevilling til nyt skoleprojekt

Herning Kommune er en af de syv kommuner, der med en ny fondsbevilling får en unik mulighed for at udvikle arbejdet med at koble kreativitet og teknologisk læring i kommunens skoler.

VILLUM FONDEN bevilliger ca. 7 mio. kr. til Herning Kommunes nye skoleprojekt, der løber over fireårig periode fra 2024 til 2027.

Med pengene skal der etableres såkaldte ”makerspaces”, hvor elever kan udforske og bruge digitale teknologier til at løse virkelighedsnære problemer. I et makerspace får eleverne derved hands-on erfaring med fx programmering, robotter, 3D-print og designprocesser.

Disse makerspaces åbner mulighederne for at lære om kritisk og konstruktiv tænkning i forhold til teknologi, samtidig med at børnene får nogle praktiske færdigheder.

Projektet i Herning har en bred målgruppe, og inkluderer 24 skoler i kommunen, en specialskole samt den kommunale ungdomsskole.

I alt vil cirka 8.800 elever fra 0.-10. klasse og specialtilbud blive involveret i projektet.

 

Læs hele nyheden fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN her