Maskinværksteder

Virksomheder, der forarbejder jern, stål eller andre metaller og har et produktionsareal på 1.000 m2 eller mere, er omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen og anmeldepligten.

Du skal indsende anmeldelsen digitalt via Byg & Miljø.

Hvis dit maskinværksted allerede har en miljøgodkendelse, vil den fortsat være gældende, indtil du foretager ændringer eller udvidelser, der medfører forøget forurening, eller hvis kommunen vurderer, at miljøgodkendelsen ikke længere er dækkende for virksomhedens aktivitet.

Anmeldelsen skal ske, inden du påbegynder ændringer eller udvidelse af driften.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Virksomhedsgruppen
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Mail: virksomheder@herning.dk

Sådan sender du sikker mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.