Genanvendelse af knust asfalt

Du kan bruge knust asfalt til opbygning og til sikring af sider af asfalterede vejanlæg, asfalterede pladser og stier i tilknytning til et egentlig vejanlæg. Det kræver ikke godkendelse.

Hvis du vil bruge knust asfalt som belægning på stier, grusveje, markveje, vendepladser, parkeringspladser med videre, så kræver det godkendelse.

Hvis der er tvivl, er det Herning Kommune, der afgør, om du kan lægge knust asfalt ud med eller uden godkendelse.

Herning Kommune anbefaler, at det knuste asfalt køres til genanvendelse på et anlæg, der laver asfalt.

Luk alle
Åben alle

Genanvendelse af knust asfalt, der kræver godkendelse

Hvis du vil bruge knust asfalt til andre formål som belægning på stier, grusveje, markveje, vendepladser, parkeringspladser med videre, så kræver det en godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33.

Krav ved genanvendelse af knus asfalt

Den opbrudte asfalt skal være ren, nedknust, og skal erstatte brugen af primære råstoffer.

Det lag, der bliver lagt ud, må ikke været tykkere, end der er brug for.

Ansøgning om § 33 godkendelse til genanvendelse af knust asfalt

Du skal ansøge om genanvendelse af knust asfalt via den digitale selvbetjening BYG og MILJØ. 

Ansøgningen skal bl.a. indeholde følgende oplysninger:

  • Kortmateriale over arealet, hvor den knuste asfalt ønskes udlagt.
  • Om hvor mange m2, der skal anvendes knust asfalt på.
  • Om hvor mange m3 knust asfalt, der skal bruges.
  • Om i hvor tykt et lag, den knuste asfalt ønskes udlagt.
  • Hvilket underlag den knuste asfalt udlægges på fx råjord, knust beton, geotekstil eller lignende.
  • Om der etableres et bærelag/slidlag i et andet materiale over den udlagte knuste asfalt.
  • En tidsplan for projekts gennemførelse.

Kontakt Herning Kommune, hvis du ønsker at søge om § 33 godkendelse til genanvendelse af knust asfalt.

I tvivlstilfælde er det Herning Kommune der afgør, om genanvendelse af den knuste asfalt kan ske med eller uden godkendelse.

Du finder et link til et ansøgningsskema under "Selvbetjening" BYG OG MILJØ.

 

Kortlægning

Kortlægning kan ske uanset om udlægningen af den knuste asfalt er sket efter retningslinjerne og dermed er lovlig.

Det er Region Midtjylland, som tager stilling til, om der skal ske en kortlægning efter Jordforureningsloven.

 

Selvbetjening

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Virksomhedsgruppen
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Mail: virksomheder@herning.dk

Sådan sender du sikker mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.