Anmeldelse af midlertidige aktiviteter

De midlertidige aktiviteter omfatter

  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Nedrivningsaktiviteter
  • Bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner

Anmeldelsen skal ske mindst 14 dage før aktiviteten påbegyndes. Anmeldelsen skal redegøre for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som den ansvarlige har foretaget eller agter at foretage, for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne. Herunder driftstidens fordeling på dag-, aften- og nattetimer.

Herning Kommune kan fastlægge betingelser/vilkår for arbejdet, eller nedlægge forbud mod arbejdet, hvis det ikke kan udføres på en miljømæssig forsvarlig måde.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Virksomhedsgruppen
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Mail: virksomheder@herning.dk

Sådan sender du sikker mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.