Planer

Miljøtilsynsplan

Her finder du kommunens miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug.

Plan for vandforsyning

Dette er vores plan for, hvordan kommunens borgere og erhverv sikres godt og rigeligt drikkevand.

Plan for klimatilpasning

Denne Klimatilpasningsplan er Herning Byråds bud på, hvordan vi vil tilpasse os det ændrede klima, så skaderne ved skybrud begrænses.

Spildevandsplan

Her finder du Herning Kommunes spildevandplan.