Tilsynskampagner

Herning Kommune skal hvert år gennemføre to årlige tilsynskampagner med virksomheder og landbrug som målgrupper.

Formålet med kampagnerne er at skabe ændringer i adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse. I tilsynskampagnerne skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes. Tilsynsmyndigheden skal en gang årligt digitalt offentliggøre den samlede konklusion på tilsynskampagneindsatsen.

Du finder konklusionerne på Herning Kommunes tilsynskampagner på Miljøstyrelsens platform 'Digital MiljøAdministration'. Der er ikke udført tilsynskampagner i 2020 og 2021 på grund af COVID-19.

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Landbrugsgruppen
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Mail:landbrug@herning.dk

Miljø og Klima - Virksomhedsgruppen
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Mail: virksomheder@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.