Tilskud til erhvervsfremme

Du kan søge om midler til erhvervsservice- og erhvervsudviklingsaktiviteter i Herning Kommune. Kontakt venligst Erhverv og Udvikling inden, for at høre om status for puljemidler og om ideen er frugtbar.

Hjemmel: Lov om erhvervsfremme § 14.

Krav: Der kan ikke ydes støtte til enkeltvirksomheder. Det forudsættes, at der kan dokumenteres økonomisk interesse i, at ansøger selv støtter projektet, og at branchen støtter projektet. Vi lægger vægt på, at ansøger kan stille med krone medfinansiering.

Ansøgningen skal minimum indeholde:

  • Titel
  • Formål og målbare succeskriterier
  • Kort beskrivelse
  • Organisation
  • Ansøger
  • Tid
  • Udgiftsbudget
  • Finansieringsbudget
  • Overvejelser om evaluering

Kontaktinfo

Morten Stamm Mikkelsen
Erhvervs- og Uddannelseschef

Mobil: 28 15 96 44
Mail: morten.stamm.mikkelsen@herning.dk

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.