Hvad gør kommunen?

Prioriteringen sker ud fra hensynet til mængden af trafik og sikkerhed. Alle kommunale veje og stier er prioriteret og delt i vinterklasser. Vejene er delt på 4 klasser og stierne er delt på 2 klasser. Du kan læse herunder, om de enkelte typer af veje og stier samt finde dem på kort.

Luk alle
Åben alle

Hvornår og hvad gør kommunen på vejene

Vinterklasse I veje

Saltning og rydning af sne udføres, så kørebaner tilstræbes holdt farbare på alle tider af døgnet. Glatførebekæmpelse bliver foretaget ved præventiv saltning efter behov. Rydning af sne sættes igang efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.

Vinterklasse I veje er vist med en rød linje på vinterkortet under dette link.

Vinterklasse II veje

Saltning og rydning af sne udføres så kørebaner tilstræbes holdt farbare mellem kl. 5.00 og kl. 22.00. Ved ekstreme vejrsituationer, som snestorm og kraftig islag, udføres saltning og rydning af sne hele døgnet. 

Glatførebekæmpelse foretages som udgangspunkt ved præventiv saltning efter behov. Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden væsentlige gener.

Vinterklasse II veje er vist med en blå linje på vinterkortet under dette link.

Vinterklasse III veje

Saltning, grusning og snerydning udføres kun mellem kl. 5.00 og kl. 22.00. Indsatsen bliver sat igang, når opgaverne på klasse I og II veje tillader det.

Vinterklasse III veje er vist med en grøn linje på vinterkortet under dette link.

Vinterklasse IV veje

Saltes, gruses og sneryddes kun undtagelsesvis og efter ekstreme vejrsituationer.

Vinterklasse IV veje er vist med en gul linje på vinterkortet under dette link.

Hvornår og hvad gør kommunen på stierne

Vinterklasse I stier

Saltning, grusning og snerydning bliver udført, så stier og gangarealer forsøges holdt farbare uden væsentlige gener mellem kl. 5.00 og kl. 22.00.

Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre. Snerydning sættes i gang efter behov, så færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden væsentlige gener.

Fodgængerovergange og busstoppesteder bliver ryddet i begrænset omfang indtil snerydningen på tilstødende arealer ophører. Herefter ryddes der ryddes op.

Vinterklasse I stier er vist med en lyserød stiplet linje på vinterkortet under dette link.

Vinterklasse II stier

Saltning, grusning og snerydning bliver udført på hverdage mellem kl. 7.00 og kl. 17.00. Indsatsen bliver sat igang når opgaverne på stiklasse I tillader det.

Vinterklasse II stier er vist med en lyseblå stiplet linje på vinterkortet under dette link.

Vi beklager snevolden

Når sneploven rydder sne på vejen, kan det danne snevolde ved indkørsler. Der kan også skubbes sne ind på fortovet. Vi ved det er generende for dig, hvis du lige har ryddet sne, men du har alligevel pligt til at fjerne sneen endnu engang.

Kontaktinfo

Drift og Service
Hammershusvej 7
7400 Herning

Tlf.: 96 28 83 80
Mail: drift@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.