Modulvogntog

Virksomhedsordningen giver mulighed for at søge om etablering af nye ruter for modulvogntog til din virksomhed og/eller kunde. Med virksomhedsordningen skal du som ansøger selv afholde de omkostninger der måtte være nødvendige, i forbindelse med at en eventuel vejstrækning skal forberedes til modulvogntog.

Kort over allerede godkendte vejstrækninger findes på Vejdirektoratets hjemmeside

Ønsker du at søge om etablering af nye ruter sendes ansøgningen til Herning Kommune, da kommunen har der overordnet ansvar, når en rute skal forberedes til modulvogntog.

Kommunen sender derpå en ansøgning om screening til Vejdirektoratet for at få de nødvendige godkendelser. Vejdirektoratet undersøger blandt andet, hvorvidt vejen skal bygges om for at modulvogntog kan tillades.

På baggrund af Vejdirektoratets screening kan både kommunen og Vejdirektoratet stille krav til hvilke ombygninger, der skal foretages før brug af modulvogntog kan godkendes.

Hvis en større ombygning er nødvendig, skal der laves et egentligt vejprojekt. Nogle projekter kan kommunen selv udføre, mens der ved andre henvises til et rådgivende ingeniørfirma. Når projektet er færdigt, skal det gennemgås af en uafhængig trafiksikkerhedsrevisor, inden det fremsendes til godkendelse. Det er virksomhed der afholder udgiften til projektet.

Den ønskede rute screenes baseret på kørekurver for modulvogntog type 3, køremåde A, 15 km/t.

Læs mere om virksomhedsordningen på Vejdirektoraters hjemmeside

Sådan gør du

Læs herunder, hvad vi har brug for at vide.

  • Virksomhedens adresse samt slut adressen, såfremt der ikke kobles på det i forvejen godkendte modulvogntogsnet
  • Placeringen af indkørsel på virksomheden adresse
  • Kortoversigt over den ønskede rute

Send din ansøgning om brug af modulvogntog til Rasmus Bartholdy Jensen