Reparation og leje af hjælpemidler

Se i den mørke boks, hvor og hvornår, du kan komme i kontakt med depotet.

Få information om afhentning, levering og leje af hjælpemidler herunder.

Luk alle
Åben alle

Hvornår og hvordan kan du søge om hjælpemiddel?

Har du en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om hjælpemidler. Det er altid en individuel vurdering, om du er berettiget til hjælpemidlet. Vurderingen foretages af hjælpemiddelterapeuterne.

Har du brug for råd og vejledning i forhold til hjælpemidler generelt, ansøgning om hjælpemidler, anvendelsen af hjælpemidler eller lignende, kan du kontakte hjælpemiddelterapeuterne. De kan vise dig nogle hjælpemidler og rådgive dig om valg af hjælpemiddel.

Du skal ved ansøgningen forklare, hvordan din nedsatte funktionsevne begrænser dig i hverdagen. Altså fortælle, hvad det er, du har svært ved.

Der kan være mulighed for en grad af frit valg på de hjælpemidler, du evt. bevilges. Oplysninger herom fås hos hjælpemiddelterapeuterne
og ved bevilling af hjælpemidler.

Du skal ansøge hos Herning Kommunes hjælpemiddelterapeuter på tlf. 9628 4333 eller på e-mail vhs@herning.dk.

Er du indlagt på hospitalet, vil kontakten som regel gå gennem din kontaktperson på hospitalet.

Regler for midlertidigt hjælpemiddel

Har du har brug for et midlertidigt hjælpemiddel til behandling/træning?

Hvis du har været indlagt på hospitalet, kan der være behov for hjælpemidler som led i din behandling.

Kommunen skal hjælpe dig med de hjælpemidler, du skal bruge til din genoptræning. Har du en genoptræningsplan fra hospitalet, vurderer terapeuterne, hvilke hjælpemidler der skal understøtte din træning, og disse stilles til rådighed for dig.

Hjælpemidler, som ikke er direkte relateret til din behandling/træning, har du selv ansvar for at skaffe. Det kan være hjælpemidler, der kan hjælpe dig med at bevare dit hverdagsliv i eget hjem. Det kan fx være en toiletstol ved sengen, en badebænk eller en forhøjer til toilettet.

Du har mulighed for at leje visse hjælpemidler hos Herning Kommune.

Hjælpemiddel til at forebygge skader

Generelt skal du selv stå for de hjælpemidler, der kan forebygge fald og ulykker, og også for andre forebyggende tiltag i din dagligdag.

For at undgå, at du falder, når personalet skal hjælpe dig i badet, skal du være forberedt på selv at skulle indkøbe en forsvarlig badebænk og  eventuelt få monteret et greb i badeområdet.

Terapeuterne vil tilbyde dig råd og vejledning i forhold til valg af produkter og placering af greb. De vil også vejlede dig med hensyn til, hvad du selv kan gøre for at sikre dig bedst muligt imod fald.

Leje af hjælpemidler

Herning Kommune udlejer nedenstående hjælpemidler.

Henvendelse vedrørende leje af hjælpemidler skal ske til hjælpemiddeldepotet, på tlf. 9628 4086 eller personligt i åbningstiden.

Pris for leje af hjælpemiddel
Hjælpemiddel

Dag/
weekend

Uge   

Måned  

Efterfølgende

måned

Folderampe 150 300 800 + 400
Kørestol 200 600 800 + 400
Seng 300 800 1000 + 500

Bade-/toiletstol med hjul

200 300 600 + 300
Badetaburet   100  200  400  + 200
Personløfter   200  600  1000  + 500
Rollator, gangbuk  150  300 600  + 300
Sengegalge  100  200  300  + 150
Toiletforhøjer  100  150  300  + 150
El. køretøj  300  800  1500  + 750
Sengebord m/høj fod  50  100  300  + 150
Arbejdsstol  200  600  800  + 400
Cykel  200 600  1000  + 500
Fritstående toiletstol 150 300 600 + 300

Fragtpriser

Kørsel af seng koster 200 kr. inkl. opstilling i ryddet lokale og 200 kr. for afhentning.

Andre hjælpemidler koster 100 kr. pr. leverance/afhentning.

Kontakt

Hjælpemiddelterapeuterne, Tlf. 96 28 43 33

Mandag-fredag: Kl. 8.00-11.00, E-mail: vhs@herning.dk

Hjælpemiddeldepotet, Tlf. 96 28 40 86

Dueoddevej 4, 7400 Herning

Mandag-fredag: Kl. 8.00-12.00.

I weekender, på helligdage og evt. visse dage mellem jul og nytår er depotet lukket.

Afhentning og udbringning

Afhentning af hjælpemidler på depotet

Ved personlig afhentning af hjælpemidler på depotet, skal hjælpemidlet - som udgangspunkt - være bestilt gennem terapeuterne, og det vil da stå klar til afhentning i udleveringsområdet.

Udbringning af hjælpemidler

Er du ikke i stand til at afhente på vores hjælpemiddeldepot, kan vi fragte hjælpemidlerne ud til din adresse.

Kørsel i områderne:
1) Nord og Vest: mandage og onsdage.
2) Syd og Øst: tirsdage og torsdage.
3) Kørsel på fredage er udelukkende akut kørsel, som skal ske inden weekenden.

Kørsel skal være bestilt hos depotet eller hjælpemiddelterapeuterne senest kl. 11.00 på kørselsdagen, også de akutte.

Der kan ikke oplyses et bestemt afleveringstidspunkt, så du må påregne at være hjemme hele dagen.

Hjælpemidler bliver leveret til dit hjem. Er der mod forventning ingen hjemme, stilles det ved hoveddøren - dog ikke senge, der tages med retur.
Ved levering af seng forventer vi, at lokalet er ryddet, det vil sige at møbler og lignende er flyttet. Det kan være vigtigt, at du har aftale med pårørende, vicevært eller andre, hvis du ikke selv er i stand til at gøre plads til sengen.

Montering og indstilling

Depotet sørger for montering af toiletforhøjer ved levering. Andre  monteringer og indstillinger foretages af den lokale terapeut.

Drift og vedligehold

Drift

Du er som bruger af et hjælpemiddel forpligtet til selv at sørge for drift og almindelig vedligeholdelse af hjælpemidlet.

Almindelig vedligeholdelse omfatter bl.a. udskiftning af dæk, slanger, sikringer, mindre polstring og ombetrækning, bremser og lys.
Dog ydes der hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning. Gem derfor regningerne på disse udskiftninger.

Reparation af hjælpemidler

Reparationer bestilles på depotet på 9628 4086.

  1. Almindelige reparationer, hvor vi har reservedele og kompetencen på lager/depotet, udføres inden for 5 arbejdsdage.
  2. Akut reparation, hvor vi har reservedele og kompetencen på lager/depotet, udføres inden for 2 arbejdsdage.
  3. Ved særlige reservedele, som ikke findes på lager, vil reparationstiden være ovenstående efter modtagelse af reservedelen.
  4. Klargøring af cykler eller drivende køretøjer udføres ligeledes inden for 5 arbejdsdage.

Oven i reparationstiden skal lægges tid til udbringning.

Depotet kan evt. udlevere et erstatningshjælpemiddel i reparationstiden, men det afhænger af den ulempe, som afsavnet vil betyde for dig.

Aflevering af hjælpemidler

Når du ikke bruger dit hjælpemiddel, skal du aflevere det på depotet eller bestille afhentning hos depotet eller terapeuterne.

Du kan ikke forvente afhentning på udkørselsdage, da det afhænger af plads på bilen.

Kontaktinfo

Hjælpemiddeldepotet

Dueoddevej 4

Tlf. 96 28 40 86

 

Telefontider

Mandag – fredag: 8 – 12

Personligt fremmøde

Mandag – fredag: 8 – 14