Genoptræning efter hospitalskontakt

Herning Kommune vurderer hvor din genoptræning bedst kan foregå. Du vil blive kontaktet med et tilbud om genoptræning.

Hvis kommunen ikke kan tilbyde en tid til genoptræning inden for syv dage, har du ret til at gøre brug af frit valg på genoptræningsområdet. Du vil blive kontaktet af kommunen, hvis de ikke kan tilbyde dig en tid inden 7 dage.

Du kan gå på hjemmesiden www.mingenoptræning.dk for at finde alle relevante oplysninger om mulighederne for frit valg til genoptræning.

Loven om patientrettigheden, der trådte i kraft 1. juli 2018, omfatter de typer genoptræning, som kommunerne tilbyder borgere, der er udskrevet med en genoptræningsplan fra sygehuset.

Kørsel til genoptræning

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra træningsstedet.

I nogle tilfælde har du dog mulighed for fri transport eller for at få betalt dine udgifter til transport. Spørg terapeuten på træningsstedet om dine muligheder.

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus

Det er sygehusets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til kommunen.

Herefter kontakter kommunen dig med et konkret tilbud om genoptræning.

Hvis du har behov for specialiseret genoptræning, er det sygehuset, der tilbyder dig genoptræning.

Min sundhedsjournal

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Kontaktinfo

Genoptræningsenheden
Tlf.: 96 28 40 91
Telefontid alle dage 8-11

Mail: genoptraeningsenheden.sec@herning.dk

Eva Klose Jensen
Leder
Tlf.: 51 32 13 99

Mail: gopej@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.