Uddannelser

Luk alle
Åben alle

Her kan du få vejledning

Er du i tvivl om, hvilken uddannelse, du skal vælge?  Så er der hjælp at hente.

Ungevejledningen

Hos Ungevejledningen (UU-Herning) vejleder vi unge, der skal i gang med en ungdomsuddannelse.

Besøg Ungevejledningens hjemmeside.

UddannelsesGuiden

UddannelsesGuiden er undervisningsministeriets portal med information om blandt andet ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og job.

Besøg UddannelsesGuiden.

Erhvervsuddannelser

Her finder du en liste over erhvervsuddannelser i Herning Kommune:

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasiers hjemmeside.

 • Anlægsstruktør
 • Bygningssnedker
 • Bygningsstruktør
 • Cykelmekaniker
 • Datatekniker
 • Detail
 • Elektriker
 • Eventkoordinator
 • Frisør
 • Handel
 • Industritekniker
 • IT-supporter
 • Knallertmekaniker
 • Kontor
 • Landbrugsuddannelsen
 • Maskinsnedker
 • Mediegrafiker
 • Motorcykelmekaniker
 • Murer
 • Møbelsnedker
 • Smed
 • Tandklinikassistent
 • Tømrer
 • Vvs-energiuddannelsen

Social- og Sundhedsskolen Midt og Vestjylland

Social- og Sundhedsskolen Midt og Vestjyllands hjemmeside.

 • Social- og sundhedshjælper
 • Social- og sundhedsassistent
 • Pædagogisk assistent
 • EUX Velfærd

Agroskolen

Agroskolens hjemmeside.

 • Landbrugsuddannelsen
 • EUX Landmand
 • FLEX Agrar

VIA University College

VIA University Colleges hjemmeside.

 • Beklædningshåndværker.

Gymnasiale uddannelser

I vores kommune har du fire forskellige muligheder for at 'gå i gymnasiet'.

Du kan finde meget mere info på de enkelte skolers hjemmesider, som vi har lavet link til her under. 

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsakademiuddannelserne er 2-årige videregående uddannelser. Undervisningen kombinerer teoretisk viden med praktiske udfordringer.

Der er flere muligheder for at tage en erhvervsakademiuddannelse i Herning Kommune.

Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademi MidtVests hjemmeside

 • Byggekoordinator
 • Datamatiker
 • EL-installatør
 • Finansøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • Multimediedesigner
 • Produktionsteknolog
 • VVS-installatør

VIA University College

VIA University Colleges hjemmeside

 • Design, Technology & Business (engelsk)
 • Designteknolog

Professionsbachelor

Du kan tage en professionsbachelor to steder i Herning: 

VIA University College

VIA University Colleges hjemmeside

 • Design & Business (Bachelor top-up)
 • Design & Business (EN, Bachelor top-up)
 • Professionsbachelor i Skat
 • Sygeplejerske

Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademi MidtVests hjemmeside

 • Digital konceptudvikling
 • Finansbachelor
 • Innovation og entrepreneurship
 • International handel og markedsføring

Bachelor- og kandidatuddannelser

Bacheloruddannelser er 3 - 3,5 årige videregående uddannelser, der kan efterfølges af 2-årige kandidatuddannelser.

Vi har også bachelor- og kandidatuddannelser i Herning.

Aarhus Universitet

Læs mere om uddannelserne hos AU Herning.

Her kan du tage følgende bacheloruddannelser:

 • Economics and Business Administration, BSc
 • Elektrisk energiteknologi (også online)
 • Erhvervsøkonomi, HA
 • Forretningsudvikling (Business Development Engineer), BDE
 • Global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM

Og du kan du tage følgende kandidatuddannelser:

 • Erhvervsøkonomi, cand.merc.
 • Informationsteknologi – IT, kommunikation og organisation (ITKO)
 • Teknologibaseret forretningsudvikling (civilingeniør)

Det er også muligt at tage adgangskursus for håndværkere til optagelse på en teknisk ingeniøruddannelse.

Arbejdsmarkedsuddannelse og Almen Voksenuddannelse

I Herning Kommune er der også mulighed for at opkvalificere dine kompetencer på anden vis.

Arbejdsmarkedsuddannelse

AMU (arbejdsmarkedsuddannelser) er korte uddannelser, der blandt andet kan bruges til videreuddannelse for faglærte.

Læs mere om AMU og efteruddannelse på borger.dk.

Almen Voksenuddannelse

Med en almen voksenuddannelse (AVU) kan du forbedre din 9. og 10. klasses eksamen.

Læs mere om AVU på borger.dk.

Søgning til ungdomsuddannelser

Alle kommuner skal hvert år offentliggøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse samt måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for det kommende skoleår.

Her et link til lovgrundlaget:

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

I nedenstående tabel fremgår de officielle søgetal for 9. og 10. klasseelever med bopæl i Herning Kommune for 2020 og 2021. Derudover fremgår måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2022, som er politisk godkendt af Børne- og Familieudvalget i marts 2021.

Søgetal og måltal for ungdomsuddannelser  -  9. klasse
  Uddannelse Søgetal 2020 Søgetal 2021 Søgetal 2022

Måltal 2023

Erhvervsuddannelser (både EUD og EUX) 21%
(antal: 81)
26,1%
(antal: 99)
22%
(antal: 90)
25%
Gymnasiale uddannelser
(både 2 og 3-årige)
67,6%
(antal: 261)
60,4%
(antal: 229)
62,1%
(antal: 254)
65%
Øvrigt (FGU, STU,
Ungdomshøjskole,
udlandsophold, arbejde og andet)
10,9%
(antal: 42)
13,5%
(antal: 39)
 15,9%
(antal: 57)
10%

 

Søgetal og måltal for ungdomsuddannelser  -  10. klasse
  Uddannelse Søgetal 2020 Søgetal 2021 Søgetal 2022 Måltal 2023
Erhvervsuddannelser (både EUD og EUX) 22,8%
(antal: 159)
18,2%
(antal: 132)
20,5%
(antal: 153)
25%
Gymnasiale uddannelser
(både 2 og 3-årige)
70%
(antal: 491)
72,5%
(antal: 527)
73,1%
(antal: 545)
69%
Øvrigt (FGU, STU,
Ungdomshøjskole,
udlandsophold, arbejde og andet)
7%
(antal: 28)
9,3%
(antal: 41)
 6,3%
(antal: 37)
6%

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet, Uddannelsesstatistik.dk:

www.uddannelsesstatistik.dk.

Opmærksomhedspunkter

Kategorien ”øvrigt” er fejlbehæftet både for 9. og 10. klasseelever. En stor andel af de unge, som indgår i ”øvrigt” skal starte i et
specialtilbud på en grundskole eller specialskole (ca. 40 elever). Disse elever burde kategoriseres under ”10. klassetilbud” og dermed
ikke fremgå af ovenstående data. Kategorien ”øvrigt” er derfor egentlig lavere end det fremgår af tabellerne.

Kontaktinfo

Ungevejen
Lillelundvej 29
7400 Herning
Tlf.: 96 28 75 30

Mail: sikkerpostuuv@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Åbningstid:

Mandag-onsdag: 11.00-14.00
Torsdag: 13.00-16.30
Fredag: 10.00-13.00