Specialundervisning for voksne

Hvilke voksne kan få specialundervisning?

Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap, kan du få særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse dit handicap.

Tilbuddet omfatter:

  • specialundervisning
  • specialpædagogisk bistand

Tilbuddet gælder, hvis du ikke kan benytte dig af andre relevante tilbud. Tilbuddet gælder ikke, hvis du er indlagt på et sygehus.

Tilbuddet omhandler ikke ordblinde. På borger.dk kan du læse om tilbud for voksne med ordblindhed.

Hvem tager sig af specialundervisning for voksne?

Det er kommunen, der iværksætter tilbud om specialundervisning.

Hvem kan hjælpe med at finde specialundervisning, der passer til mig?

Kommunen skal inden start afdække dine færdigheder, behov og forudsætninger, så undervisningen passer til dig og dine behov.

Når du er begyndt på din undervisning, vurderer kommunen løbende i samråd med dig, om du får det forventede udbytte af undervisningen.

Gør du ikke det, skal undervisningsplanen revideres i samråd med dig. Hvis det vurderes, at du ikke længere har brug for undervisningen, stopper undervisningen, og du skal derefter have vejledning om andre relevante tilbud.

Hvad er formålet med specialundervisningen?

Specialundervisning skal bidrage med metoder og hjælpemidler, som kan kompensere for dit handicap, så du bedre kan deltage i samfundslivet.

Det er dine forudsætninger, færdigheder og behov, som ligger til grund for undervisningen og rådgivningen.

Kan jeg få specialpædagogisk hjælp?

Specialpædagogisk bistand skal bidrage med den ekstra hjælp, du behøver for at få udbytte af specialundervisningen.

Hvis du grundet dit handicap har svært ved at tilegne dig en viden, en metode eller et bestemt hjælpemiddel, kan du få hensyntagende undervisning. Den hensyntagende undervisning skal hjælpe og styrke dig, så du kan få udbytte af din specialundervisning.

Hvis du vil klage

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal du indbringe din klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, DUKH, kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt og om offentlighed i forvaltningen.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Center for Kommunikation
Brahmsvej 8
7400 Herning

Tlf.: 96284900

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: