Undervisning hjemme

I Danmark har vi undervisningspligt - ikke skolepligt.
Dette betyder, at forældre kan vælge at undervise deres barn hjemme.

Du kan læse mere om hjemmeundervisning via dette link til retsinformation.dk.

En forudsætning for undervisning hjemme er, at undervisningen står mål med, hvad vi almindeligvis kræver i folkeskolen.

Vælger du at undervise dit barn hjemme, er du selv ansvarlig for materiale og udstyr til undervisningen - eksempelvis computer.

Hvis du ønsker at undervise dit barn hjemme, skal du afgive en skriftlig erklæring om dette til byrådet.
Du kan benytte den mailadresse, der fremgår af boksen med kontaktinfo.

Byrådet fører tilsyn med hjemmeunderviste børns undervisning. I Herning Kommune er det en pædagogisk udviklingskonsulent, som fører tilsynet.

Når vi har modtaget en erklæring om hjemmeundervisning, vil I blive kontaktet.
I bliver kontaktet af en konsulent fra Børn og Læring. Her aftaler I et opstarts-og forventningsmøde. Det vil være den samme konsulent, der foretager tilsyn med undervisningen.

Kontaktinfo

Michael Frimoth Hansen
Pædagogisk udviklingskonsulent

Mail: michael.frimoth@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.