Skolebusser

Skolebusser er gratis for alle, så du kan også bruge dem, hvis du har lyst.

Vi planlægger ruter for kørsel med skolebus for de elever i folkeskolen, der er kørselsberettiget. Går dit barn ikke på distriktsskolen, og kan du ikke bruge skolebussen, må du selv sørge for transport af dit barn. Der er nogle fri- og privatskoler, der tilbyder tilskud til transporten. Kontakt dit barns skole for at få mere at vide.

 

Luk alle
Åben alle

Skolebusser

Vi planlægger selv ruterne for skolebusserne. Det sker i samarbejde med skoler og vognmænd.
Alle kan køre gratis med skolebusserne – også dig. Det kræver ikke buskort. Du vinker blot bussen til stop, hopper af og på som du har brug for.

Hvis du eller dit barn har brug for at køre med bybus (gule busser), lokalbus eller regional bus (blå busser), skal du købe en billet eller have et skolebuskort. Der er nogen fri- og privatskoler, der tilbyder tilskud til transporten. Kontakt skolen for at få mere at vide.

Går dit barn i 10. klasse i Herning Kommune eller er visiteret til andet skoletilbud end distriktsskolen, gælder særlige regler. Kontakt skolen for at få mere at vide.

Se køreplan for kommunens skolebusser.

Se et kort over kommunens skolebusruter.

Sådan planlægger vi skolebusruterne

Vi planlægger selv vores skolebusruter. Det sker efter folkeskolelovens regler om befordring. Der laves nye ruter og køreplaner hvert skoleår. Planlægningen laves i et samarbejde med skoler og vognmænd.

Vi planlægger transport for dit barn til distriktsskolen, hvis skolevejen er for lang eller trafikfarlig.

Dit barn skal selv kunne færdes til skole eller opsamlingssted efter nedennævnte afstande. Som forældre har du ansvaret for at lære dit barn skolevejen at kende og færdselsreglerne, så dit barn kan færdes korrekt og sikkert i trafikken.

Afstand til skole/opsamlingssted skal være længere end:

  • 2,5 km for indskolingen, 0.- 3. klasse
  • 6 km for mellemtrinnet, 4.-6. klasse
  • 7 km for udskolingen, 7 -9. klasse
  • 9 km for 10. klasse.

Har dit barn længere end oplyst ovenfor, kan dit barn være kørselsberettiget. Afstanden måles fra nærmeste offentlige vej til skolen.

Dit barn kan også være kørselsberettiget, hvis han/hun skal færdes langs med en trafikfarlig skolevej for at komme i skole.

Hvis dit barn er kørselsberettiget, vil vi planlægge skolebussens rute, så dit barn kan komme med indenfor de afstande, der er oplyst ovenfor.

Alle kan benytte skolebussen – også selvom du ikke er kørselsberettiget. Så hvis du eller dit barn kan bruge den, så skal I blot tage med den.

Skolebusserne er nemlig gratis for alle – også for dig og dit barn.

Ventetider

Ventetiden på skolerne i forbindelse med skolebussen må ikke overstige 60min før/efter skoletid.

I Herning Kommune planlægges efter kortest mulig ventetid på skolerne før og efter skoletid, og vi stræber efter, at ventetiden på skolen ikke er længere end 15 min om morgenen og 45min om eftermiddagen.

Skolen har pligt til at holde øje med eleverne i ventetiden, hvis det er nødvendigt. Omfanget af den opgave vurderer skolen ud fra elevernes alder og behov.

Trafikfarlige skoleveje

Trafikfarlige skoleveje er veje, der udgør en særlig risiko for skoleelevers sikkerhed. Dit barn kan være kørselsberettiget, hvis han/hun skal færdes langs med er en trafikfarlig skolevej. Vurderingen af skolevejen sker mellem hjem og distriktsskolen. De strækninger der er udpeget som trafikfarlige skoleveje, kan du se på kortet nedenfor.

Vurderingen af om en vej kan betragtes som trafikfarlig skolevej, sker på baggrund af en besigtigelse og data for blandt andet vejens bredde, mængden af trafik, hastigheder og uheld. Vurderingerne laves i et samarbejde mellem vejmyndigheden og politiet.

Alle veje i byzone betragtes ikke som trafikfarlige skoleveje.

Se et kort over kommunens trafikfarlige skoleveje.

Kontaktinfo

Lene Ahle Skoubo

Tlf.: 96 28 83 30
Mail: vtbls@herning.dk

Ninette Thygesen
Staben i Børn og Unge

Tlf.: 96 28 70 17
Mail: ninette.thygesen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.