Praktikanter til Natur og Grønne Områder

Herunder finder du aktuelle praktikannoncer med information om, hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde dig.

Luk alle
Åben alle

SLING- og ULINGstuderende til Park og Naturteamet 2024-2025

Herning Kommune, Natur og Grønne Områder, søger engagerede SLING- og ULINGstuderende til praktikophold i Park og Naturteamet 2024-2025.

Hvor ellers kan du få mulighed for at arbejde med 1.800 ha skov, 5000 ha natur, 1000 ha parkområder og 750 km vandløb efter DIT valg?

Hvad kan vi tilbyde dig?

Som studerende hos os kan du prøve kræfter med de fagområder, DU brænder mest for. Du får stor indflydelse på opgaveløsningen, og vi forventer, at du kan løse opgaverne med stor selvstændighed – selvfølgelig med den støtte og vejledning, du har behov for. Du får tildelt dine egen projekter, som du får ansvaret for at realisere. På den måde vil du under opholdet få rig mulighed for at udvikle dig fagligt, i en eller flere retninger, med baggrund i dine ønsker. I løbet af praktikperioden holder vi en række evalueringsmøder for at sikre, at du får fuldt udbytte af praktikopholdet.

Hvem er vi?

Natur og Grønne Områder (NGO) er en afdeling, som beskæftiger sig med forvaltning og formidling af de kommunalt ejede park- og naturområder, søer og vandløb samt alle typer af § 3 områder og fredede arealer.

Vi er ca. 20 ansatte i NGO, repræsenteret ved skov-og landskabsingeniører, biologer, landskabsarkitekter og andre fagligheder. Med nogle af landets ypperste parkområder, en rivende byudvikling og forventningsfulde borgere, er der relevante og udfordrende opgaver med det grønne i byerne.

I det åbne land spænder vores arbejdsfelt sig fra større hedearealer, naturnært drevne plantager og skove, til store ådale ved Skjern Å, Karup Å og Storå. Vi står for planlægning og udførelse af plejeopgaver på kommunens egne naturarealer og på de privatejede fredede områder. Kommunen ejer selv skov, og vi udfører derfor også traditionelle skovfogedopgaver. Samtidig driver vi de mange friluftsfaciliteter, der er knyttet til naturarealerne og skovene, og anlægger nye faciliteter efter behov.

Alt efter interesse vil der være mulighed for at snuse til alle arbejdsområderne indenfor NGO.

Natur og Grønne Områders arbejdsopgaver

• Friluftsliv, stier og faciliteter
• Naturpleje og naturgenopretning
• Skovdrift og skovnatur
• Parkdrift og -projekter
• Vandløbsdrift og -projekter
• Vådområde- og lavbundsprojekter
• Klimatilpasning og LAR-løsninger
• Fredninger
• Pleje af fortidsminder
• Myndighedsbehandling
• Naturvejledning og formidling
• Helårsgræsning på kommunale arealer
• Udvikling af MTB-spor sammen med klubber
• Stiprojekter sammen med frivillige
• Feltregistreringer
• Forpagtningsaftaler
• Parkpolitik
• Naturpolitik
• Friluftspolitik
• Borgerinddragelse
• Borgerhenvendelser
• Tværfagligt samarbejde
• Og meget, meget mere…

Konkrete opgaver der venter os i 2024

• Helhedsplaner for udvalgte skov- og naturområder.
• Skovrejsning på kommunale arealer.
• Udbygning af MTB-spor i Herning Kommune.
• Strategi for renovering af historisk park.
• Naturplejeindsatser i vores fredede om- råder (afbrænding, afgræsning mm.)
• Etablering af afgræsning og nye græsningsaftaler med dyreholdere

Hvad ønsker vi?

Vi ønsker os en selvstændig praktikant, der brænder for det grønne. Du er fleksibel, engageret og bidrager til den gode arbejdsplads. I praktikperioden er bil ikke et krav. I øvrigt er det ikke svært at finde en bolig i Herning.

Vil du vide mere, så kontakt

Natur og Grønne Områder, Asger Astrup Kristensen, ngoaa@herning.dk - tlf.: 25 73 52 27.

Du skal sende din ansøgning med relevante bilag i elektronisk form til ngoaa@herning.dk. 

Se mere om os på tm.herning.dk

Fakta om Herning Kommune

• Ca. 90.000 indbyggere
• Landets 3. største kommune i areal
• Herning by er landets 11. største med 51.000 indbyggere.
• Stort vejnet (knap 2000 km)
• Mange naturområder (våd/tør)
• Ca. 667 ha. bynære grønne områder/parker
• Ca. 1.800 ha FSC og PEFC certificeret skov og natur
• 750 km offentlige vandløb
• Større naturområder: Løvbakkerne, Præstbjerg, Knudmosen samt Søby Brunkulslejer
• Betydningsfulde parker: Mindeparken, Sdr. Anlæg og De Geometriske Haver

Natur- og Kulturformidlerstuderende til praktikophold i Park og Naturteamet 2024-2025

Herning Kommune, Natur og Grønne Områder, søger en engageret Natur- og Kulturformidlerstuderende til praktikophold i Park og Naturteamet 2024-2025.

Vil du være med til at formidle naturen og kulturen på den midtjyske hede sammen med lokale ildsjæle?

Hvad kan vi tilbyde dig?

Som studerende hos os kan du prøve kræfter med en meget bred vifte af formidlingsopgaver inden for natur- og kulturformidling. Du får stor indflydelse på opgaveløsningen, og får lov til at løse opgaverne med stor selvstændighed – dog med den støtte og vejledning, du har behov for. Du vil under opholdet få rig mulighed for at udvikle dig fagligt, i en eller flere retninger, med baggrund i dine ønsker og det DU brænder for.

Undervejs i praktikperioden holder vi en række møder med praktikvejledning for at sikre, at du får fuldt udbytte af praktikopholdet hos os.

Hvem er vi?

Natur og Grønne Områder er en myndighedsafdeling, som beskæftiger sig med forvaltningen og formidlingen af de kommunalt ejede park- og naturområder. Vi er ca. 20 ansatte i afdelingen, med en bred vifte af fagligheder lige fra skov- og landskabsingeniører til teknisk designer.

Hvad laver vi?

I Natur og Grønne Områder beskæftiger vi os med formidlingen af natur- og parkområder i kommunen. Vi står også for formidlingen og udviklingen af naturcentrene i kommunen – bl.a. i samarbejde med miljøformidlerne fra Genbrug og Affald, der har en ”Affaldsskole” i Løvbakkerne, hvor det ene af naturcentrene ligger.

Formidlingsopgaver i afdelingen

• Skilte og foldere
• Hjemmeside og Facebook
• Udstillinger og informationsskærme
• Friluftsliv
• Kulturhistorisk formidling i landskabet og i kulturhistoriske bygninger
• Udvikling af naturcentre
• Naturskolesamarbejde
• Samarbejde med borgerforeninger
• Samarbejde med andre kultur-, miljø- og naturformidlere i Herning Kommune
• Bynær formidling
• Dyrehave- og jagtformidling
• Presse og kommunikationsopgaver
• Digital formidlingsudvikling
• Arrangementer, ture, events, undervisning

Konkrete opgaver der venter i 2024

• Udvikling af helhedsplan for formidlingen i og omkring Løvbakke Naturcenter
• Udvikling af nye formidlingstiltag, der bringer naturen i spil for alle borgere i samarbejde med interessenter
• Udvikling af ideer i forhold til sammenhængende natur og friluftsadgang omkring Herning by

Hvad ønsker vi

Vi ønsker os brændende en praktikant med en stor formidlingsinteresse og gå på mod. Du er fleksibel, engageret og bidrager til den gode arbejdsplads. I praktikperioden er bil ikke et krav og boligforholdene er gode i Herning.

Vil du vide mere, så kontakt

Natur og Grønne Områder, Elsebeth Houe, ngoeh@herning.dk, tlf.: 20 96 22 74.

Du skal sende din ansøgning om praktikophold, med relevante bilag, i elektronisk form til ngoaa@herning.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Se mere om os på - tm.herning.dk

Fakta om Herning Kommune

• Ca. 90.000 indbyggere
• Landets 3. største kommune i areal
• Herning by er landets 11. største med 51.000 indbyggere.
• Stort vejnet (knap 2000 km)
• Mange naturområder (våd/tør)
• Ca. 667 ha. bynære grønne områder/ parker
• Ca. 1.800 ha FSC og PEFC certificeret skov og natur
• 750 km offentlige vandløb.
• Større naturområder: Løvbakkerne, Præstbjerg, Knudmosen samt Søby Brunkulslejer
• Betydningsfulde parker: Mindeparken, Sdr. Anlæg og De Geometriske Haver

Kontaktinfo

Natur og Grønne områder

Asger Astrup Kristensen, fagkoordinator

Tlf.: 25 73 52 27
Mail: ngoaa@herning.dk

 

Elsebeth Houe, naturformidler

Tlf.: 20 96 22 74
Mail: ngoeh@herning.dk

 

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.