Badende børn

Søer du kan bade i

Hvis der er problemer, fremgår det også af skilte på stranden. Hvis du opdager forurening, så fortæl os det.

Gode råd ved badning

Flere badegæster har fået svømmekløe efter badning i Fuglsang Sø. Svømmekløen er typisk et sommerfænomen og er ufarlig, men den giver små røde knopper, kløe og irriteret hud.

Badning i ferskvandssøer kan af og til give svømmekløe, der ses som hudsymptomer i form af kortvarig rødme og kløe. Symptomerne kan skyldes en lille fladorm - en ikte - der som parasit lever i ænder og snegle. Ikten er almindeligt forekommende i vores ferskvandssøer. Den er ikke farlig for mennesker, men den forårsager en allergisk reaktion på de angrebne områder i huden. Umiddelbart efter kontakten, vil parasitten dø.

Du kan undgå gener ved at følge nogle simple regler:

  • Undgå områder med meget vegetation i vandet
  • Undgå områder med pålandsvind
  • Undgå så vidt mulig de lavvandede områder og bad i stedet fra badebroer
  • Tør kroppen med et håndklæde efter badning
  • Hvis muligt, tag et bad i rent vand efter badning
  • Brug solcreme, parasitterne kan ikke lide det

Hvis man oplever generende hudreaktioner (rødt, kløende udslæt) så kan man søge at lindre med kløestillende creme, som fås i håndkøb på apoteket. Vedbliver generne, kan man søge læge - husk at fortælle lægen at generne er opstået efter badning i en ferskvandssø.

I badesæsonen overvåger vi badevandskvaliteten både i forhold til bakterier og alger. Især algeopblomstringer kan være svære at forudse og kan opstå meget pludseligt. Derfor er det altid en god ide, at du selv er opmærksom på de konkrete forhold - for eksempel vandets farve, der hvor du vil bade.

Læs mere om alger i badevandet i Miljøstyrelsens hjemmeside.

Se analyseresultater for badevandet i vores søer

Luk alle
Åben alle

Sådan læser du testresultaterne

Badevandskvalitet

Udmærket kvalitet (excellent/ausgezeichnet)

Enterokokker under 200 pr. 100 ml
E. Coli under 500 pr. 100 ml.

God kvalitet (good/gut)

Enterokokker under 400 pr. 100 ml.
E. Coli under 1000 pr. 100 ml.

Ringe kvalitet (poor/schiecht)

Enterokokker over 400 pr. 100 ml.
E. Coli over 1000 pr. 100 ml.

Arnborg badesø

Badevandet er udmærket

The water is excelent.
Das Wasser ist ausgezeichnet. 

Måleresultater

 

Badevandet i Arnborg Badesø
Dato Temperatur Colibakterier Enterokokker
15/8 18,2 <15 <15

Børnesøen i Kibæk

Badevandet er ringe

The water is poor.
Das Wasser ist schlecht. 

Måleresultater

Badevandet i Børnesøen i Kibæk
Dato Temperatur Colibakterier Enterokokker
15/8 16,0  3200 350

Fuglsang Sø

Badevandet er udmærket

The water is excelent.
Das Wasser ist ausgezeichnet. 

Måleresultater

Badevandet i Fuglsang Sø
Dato Temperatur Colibakterier Enterokokker
15/8 18,1 <15 <15

 

Har du din hund med til Fuglsang Sø?
Din hund skal altid holdes i snor ved Fuglsang Sø. Det er ikke tilladt, at hunde bader i søen.

Se mere info om området.

Holing Sø

Badevandet er godt

The water is good.
Das Wasser ist gut. 

Måleresultater

Badevandet i Holing Sø
Dato Temperatur Colibakterier Enterokokker
15/8 19,1 <15 <15

Holtbjerg Sø

Badevandet er udmærket

The water is excelent.
Das Wasser ist ausgezeichnet. 

Måleresultater

Badevandet i Holtbjerg Sø
Dato Temperatur Colibakterier Enterokokker
15/8 18,9 15 <15

Knudmosesøerne

Badevandet er udmærket

The water is excelent.
Das Wasser ist ausgezeichnet. 

Måleresultater

Badevandet i Knudmosesøerne
Dato Temperatur Colibakterier Enterokokker
15/8 18,0 <15 <15

 

Skærbæk Sø

Badevandet er udmærket

The water is excelent.
Das Wasser ist ausgezeichnet. 

Måleresultater

Badevandet i Skærbæk Sø
Dato Temperatur Colibakterier Enterokokker
15/8 17,9 <15 15

Sunds Sø

Badevandet er udmærket

The water is excelent.
Das Wasser ist ausgezeichnet. 

Måleresultater

Badevandet i Sunds Sø (Søgården)
Dato Temperatur Colibakterier Enterokokker
15/8 18,2 250 93
Badevandet i Sunds Sø (øst bred)
Dato Temperatur Colibakterier Enterokokker
15/8 18,9 15 <15

Søby Sø (privat sø med offentlig adgang)

Badevandet er udmærket

The water is excelent.
Das Wasser ist ausgezeichnet. 

Måleresultater

Badevandet i Søby Sø
Dato Temperatur Colibakterier Enterokokker
15/8 18 200 15

 

Kontaktinfo

Teknik og Miljø
Natur og Grønne områder
Vand og Natur

Mail: vandognatur@herning.dk

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.