Kano- og kajaksejlads

Her kan du læse, hvor og hvornår du må sejle på søer og vandløb i Kommunen og om der gælder særlige regler.

Se kort over sejllads på vandløb og søer

Inden du sætter kanoen / Kajakken i vandet

Inden du sætter din kano i vandet skal du huske at læse reglerne for de enkelte vandløb og Søer.

Her kan du læse, hvor du må sejle fra og til, hvornår på året, du må sejle, hvornår på døgnet - og om der gælder særlige regler.

Sejlads på Storå, Skjern Å og Karup Å

På Storå, Skjern Å og Karup Å er der regler for sejlads for at beskytte naturen. Målet er, at sejladsen kan fortsætte samtidig med, at naturen ikke slides ned.

Hvilke kanoer og kajakker er lovlige at sejle med?

Udlejningskanoer og -kajakker

Det er kun tilladt at sejle i lejet kano eller kajak fra godkendt udlejer på Storå, Skjern Å og Karup Å. Sejlads med kano eller kajak, der er lejet fra ikke-godkendte aktør, er ikke lovligt på de tre vandløb.

Se godkendte udlejere på visitherning.dk.

Sejler du i egen kano eller kajak, skal du have gæstemærke. Se afsnit om gæstemærke.

Gæstemærke (til egen kano eller kajak)

Har du egen kano eller kajak og vil du sejle på Skjern Å, Karup Å eller Storå kræver det et gæstemærke til din kano eller kajak.

Læs mere om købssteder på visitherning.dk.

Lodsejermærke

Er du lodsejer (ejer jorden helt ned til åen) ved Skjern Å, Karup Å eller Storå i Herning Kommune skal du have et lodsejermærke til din kano eller kajak.

Lodsejermærker kan fås ved henvendelse til Herning Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 5, 7400 Herning, tlf. 96 28 28 28 eller mail: teknik@herning.dk

Kontaktinfo

Teknik og Miljø
Natur og Grønne områder
Vand og Natur

Mail: vandognatur@herning.dk

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.