Jagt og fiskeri

Jagt

For at komme på jagt i kommunens plantager skal du være medlem af den lokale jagtforening. Foreningen skal have lejet jagtretten af Herning Kommune.

Find information om lokale jagtforeninger i området

Læs mere om jagt på borger.dk

Fiskeri

Herning Kommune er grundejer ved en lang række vandløb samt ved nogle søer. Ved disse steder er der mulighed for at fiske gratis med fiskestang (alle lystfiskere mellem 18 og 65 år skal have et lovligt lystfisketegn).

Fiskestrækningerne er afmærkede med pile i terrænet.

Unge under 18 år behøver ikke et tegn, og det samme gælder personer, der er fyldt 65 år (alderspensionister).

Generelle fredningstider samt mindstemål skal overholdes og genudsætning bør ske så skånsomt som muligt.

Køb fisketegn på www.fisketegn.dk

Se kort over fiskestederne

Læs mere om fiskeri på borger.dk

Kontaktinfo

Teknik og Miljø
Natur og Grønne områder
Vand og Natur

Mail: vandognatur@herning.dk

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.