Akut forurening

Ved akutte tilfælde af alvorlig forurening skal du ringe til alarmcentralen, tryk 112.

I øvrige sager, for eksempel spild af olier eller kemikalier, som risikerer at forurene jord, vandområder, grundvand, luft eller kloak, kan du indenfor almindelig arbejdstid kontakte kommunens medarbejdere (se skemaet herunder).

Udenfor almindelig arbejdstid

Kontakt da Brand & Redning MidtVest på tlf. 20 85 08 13.

Kontaktpersoner ved forurening
Sted Navn Telefonnummer
Kloaksystem

Lene Hahn
Steen Jeppesen
Heine A. Jensen

96 28 80 86
20 67 41 90
51 50 92 36

Jord

Jannie Pedersen

96 28 80 29

Vandløb

Kim Iversen
Søren Brandt
Annika Lauridsen

96 28 81 45
96 28 80 49
96 28 80 87

Renseanlæg

Hovednummer
Afd. leder Jan Ravn

99 99 22 99
30 91 66 42

Vandværker

Trine Koch Jakobsen

96 28 81 01

Landbrug

Peter Raben Refsgaard
Pernille Kjeldsen

96 28 80 58
96 28 80 53

Anmeldelse af akut forurening

Akut forurening er fx olieudslip på havet eller en brand, der medfører giftige gasser. Hvis du opdager en akut forurening har du pligt til at advare folk om eventuel fare og slå alarm. Du skal anmelde en akut opstået forurening som enhver anden ulykke.

Du skal ringe til alarmcentralen på tlf. 112 og give besked om forureningsulykken. Kommunen har desuden et beredskab, der tager sig af akutte forureninger – som regel via brandinspektøren.

Hold dig orienteret

Hold dig orienteret:

  • hør radio
  • se tv
  • følg med på internettet og på de sociale medier

Spildevandsudledning

En konstant spildevandsudledning er ikke en akut opstået forurening. Henvend dig til kommunen, hvis du opdager udledning af spildevand.

Du kan læse om spildevand i badevandet på styrelsens hjemmeside.

Drikkevandsforurening

Hvis du opdager, at dit drikkevand er forurenet, skal du med det samme:

  • holde op med at bruge det
  • underrette kommunen og det lokale vandværk.

Du kan holde øje med aktuelle meddelelser om drikkevandsforurening på kommunens hjemmeside.

Radioaktiv forurening

Danmark har ingen kernekraftværker, men i vores nabolande ligger der flere. Sandsynligheden for at der sker et udslip er lille, og der bliver holdt øje med strålingsniveauet døgnet rundt. Både i Danmark og i vores nabolande.

Hvis der skulle ske en ulykke, koordinerer myndighederne indsatsen i National Operativ Stab efter Beredskabsstyrelsens plan.

Lovgivning

Reglerne for oprettelse af redningsberedskab i forbindelse med blandt andet akut forurening reguleres gennem Beredskabsloven. Du kan se 'Beredskabs-loven' på Retsinformations hjemmeside.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70 20 00 00 - dag, aften og weekend

Åbningstider: