Akut forurening

Ved akutte tilfælde af alvorlig forurening skal du først ringe til alarmcentralen, tryk 112. Derefter må du gerne ringe til kommunens medarbejdere (se skemaet herunder), hvis det er inden for arbejdstid.

Akutte tilfælde er forureninger, som ikke er stoppet og stadig breder sig i luften, på jorden eller i vandløb, søer og grundvand. Det kan f.eks. ske ved uheld med:

  • spild af gylle
  • spild af olier
  • spild af kemikalier
  • udledning af okker i vandløb

Hvis forureningen ikke er akut eller du er i tvivl om alvorligheden, kan du kontakte kommunens medarbejdere (se skemaet herunder), hvis det er inden for almindelig arbejdstid eller Brand & Redning MidtVest på tlf. 20 85 08 13, hvis det er uden for arbejdstid.

Kontaktpersoner ved forurening
Sted Navn Telefonnummer
Kloaksystem

Lene Hahn
Bo H. Jensen, Herning Vand A/S
Lasse Dinesen, Herning Vand A/S

96 28 80 86
28 94 30 11
81 75 08 41

Jord

Jannie Pedersen
Morten K. Lund

96 28 80 29
96 28 80 49

Vandløb

Michael Gramkow
Søren Brandt
Mathias Melchior
Kim Iversen
Dagmar Bjerre

26 39 89 92
30 94 37 92
30 66 83 24
96 28 81 45
20 97 14 28

Renseanlæg

Hovednummer, Herning Vand A/S
Afd. leder Morten Fiskbæk Larsen, Herning Vand A/S

99 99 22 99
26 79 10 70

Vandværker

Trine Koch Jakobsen
Anni Lassen

96 28 81 01
96 28 80 71

Landbrug

Peter Raben Refsgaard
Pernille Kjeldsen

96 28 80 58
96 28 80 53

Anmeld akut forurening - ring 112

Akut forurening er fx olieudslip på havet eller en brand, der medfører giftige gasser. Hvis du opdager en akut forurening har du pligt til at advare folk om eventuel fare og slå alarm. Du skal anmelde en akut opstået forurening som enhver anden ulykke.

Du skal ringe til alarmcentralen på tlf. 112 og give besked om forureningsulykken. Kommunen har desuden et beredskab, der tager sig af akutte forureninger – som regel via brandinspektøren.

Hold dig orienteret

Hold dig orienteret:

  • hør radio
  • se tv
  • følg med på internettet og på de sociale medier

Spildevandsudledning

En konstant spildevandsudledning er ikke en akut opstået forurening. Henvend dig til kommunen, hvis du opdager udledning af spildevand.

Du kan læse om spildevand i badevandet på styrelsens hjemmeside.

Drikkevandsforurening

Hvis du opdager, at dit drikkevand er forurenet, skal du med det samme:

  • holde op med at bruge det
  • underrette kommunen og det lokale vandværk.

Du kan holde øje med aktuelle meddelelser om drikkevandsforurening på kommunens hjemmeside.

Radioaktiv forurening

Danmark har ingen kernekraftværker, men i vores nabolande ligger der flere. Sandsynligheden for at der sker et udslip er lille, og der bliver holdt øje med strålingsniveauet døgnet rundt. Både i Danmark og i vores nabolande.

Hvis der skulle ske en ulykke, koordinerer myndighederne indsatsen i National Operativ Stab efter Beredskabsstyrelsens plan.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider: