Kunststrategi

Strategien er udformet som en tegning med målet om en kort og enkelt inspiration.

Kunststrategiens overlægger er: 'Vi sætter byrummet og skaberkraften fri' med mod, med sammenhold og med handlekraft. Det er målet, at vi vil have levende byer, tiltrække borgere og besøgende, og så vil vi styrke det gode liv. Og så gør det ingenting, hvis de der oplever kunsten, kommer til at tænke, at det faktisk er vildt, at vi kan gøre, som vi gør i Herning.

Vi bygger på arven fra tidligere, og vi tænker, at alt er muligt.

Det hele udspringer af fire dogmer, som vi forholder os konkret til:

Luk alle
Åben alle

Hvad ønsker vi?

Vi vil være arnested for skaberkraften. Det sker, når vi bringer kunst, kunstnere og borgere i alle aldre sammen. Og det sker også, når vi har fokus på talentudvikling for børn, unge og andre.

Vi vil udfordre, hvad byrum og mødesteder kan. Derfor skal vi trække børn, studerende og andre ud i byrummet, skabe unikke zoner og have fokus på leg og oplevelser i byens rum.

Hvad er vigtigt for os?

Vi vil have professionel kvalitet med folkelig appel. De to ting går hånd i hånd. Samtidig vil vi dog være modige nok til at hylde det fandenivoldske og originale. Det skal der være plads til.

Vi arbejder på tre planer

Vi arbejder med det fysiske, med processen og med eventen.

Fysisk vil vi give byen kant og lave et samspil mellem det permanente og midlertidige. Vi tænker i flow og værker, som integreres i byens rum.

I værkernes proces sørger vi for at tænke på, hvordan de engagerer. Det kan for eksempel være gennem folkelige workshops eller værker, der skaber rum for den personlige refleksion. Vi tænker i områder, der skal stilles til rådighed for udarbejdelse og inspiration. Og vi husker på residency-ophold som middel til, at kunstnere får en større tilknytning til vores by.

Vi værner og bakker op om internationale flagskibs-events, og vi vil altid gerne arbejde med synergi imellem kunst og andet. På sigt vil vi arbejde med tilbagevendende events, hvor borgere og kunstnere skaber sammen.

Hvad vil vi gøre?

Vi vil være dem, der inviterer kunstnerne indenfor i de gode rammer, så vi sikrer ejerskab men også udvikling. Vi vil trække på de lokale eksperter og dem, som ved mere end os selv. Vi vil slippe tøjlerne og overdrage indflydelsen til andre.

Vi vil udpege frizoner med unikke miljøer – zoner hvor vi tør. Og vi vil styrke vores partnerskaber og samskabelsen, for det bliver vi alle bedre af.

Kontaktinfo

Michelle Marie Østergaard Johnsen
Kulturkonsulent
By, Erhverv og Kultur

Mobil: 22808224

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.