Kulturpuljen (Genstartspuljen)

Mange foreninger oplever, at de har mistet kontakten og følingen med deres frivillige under Corona. Herning Kommune ønsker med dette tiltag at understøtte en god genstart af det kulturelle foreningsliv med fokus på den frivilliges betydning for det gode foreningsliv.

Foreninger med eget CVR-nummer indenfor kulturområdet i Herning Kommune kan derfor søge om op til 10.000 kroner (dog maksimalt 200 kroner for hver frivillig) til et arrangement for tidligere og nye frivillige. Kulturforeninger defineres, som foreninger der har kulturelle aktiviteter som sit primære formål. Foreninger der tidligere har søgt Genstartspuljen til idrætsforeninger kan ikke søge puljen.

Puljen kan for eksempel anvendes til frivillige bestyrelsesmedlemmer, frivillige i foreningens daglige arbejde samt ad hoc-frivillige, som var med før, under og måske efter Corona, og som man gerne ser er med til genstarten af foreningsaktiviteterne.

Puljen er på i alt 150.000 kroner og fordeles efter først-til-mølle princippet. Der kan søges frem til 1. maj 2022. Arrangementet skal være afviklet senest 26. juni 2022.

Luk alle
Åben alle

Hvad kan der søges til?

I kan søge til arrangementer, hvor formålet er at samle de frivillige, give dem en god oplevelse af fællesskabet i foreningen og fremhæve deres vigtige rolle for foreningens øvrige medlemmer.

Eksempler kunne være:

 • Foredrag om eksempelvis motivation eller mental træning
 • Oplæg med fokus på faglighed - blandt andet input til samarbejde, kulturelt indspark og lignende
 • Procesdag med ekstern konsulent med fokus på rekruttering og pleje af frivillige
 • Teambuilding
 • Sociale aktiviteter - eksempelvis fællesspisning
 • Aktivitetsdag
 • Udflugt

Hvad kan man så ikke søge til?

 • Alkohol
 • Arrangementer for foreningens øvrige medlemmer
 • Drift og underskudsdækning i foreningen
 • Transport
 • Materialer og nyt udstyr
 • Individuelle gaver til frivillige og medlemmer

Der kan kun søges til fremadrettede arrangementer, og vi yder ikke dækning til et arrangement som bliver afviklet uden en forudgående bevilling.

Hvordan kan man søge?

Bestyrelsesmedlemmer i foreninger i Herning Kommune med eget CVR-nummer og med kulturelle aktiviteter som sit primære formål kan søge puljen.

Puljen kan søges ved at udfylde formularen på denne side.

Der er løbende ansøgning og det er først-til-mølle. Vi tilstræber, at vi giver svar på ansøgningen senest fem hverdage efter, at den er modtaget hos Kultur- og Fritidsafdelingen.

Dokumentationskrav

Alle udgifter skal efterfølgende kunne dokumenteres med bilag, og indsendes i en samlet mail til elev Malene Møller, bekmo@herning.dk. Herefter kan midlerne udbetales.

Mailen skal indeholde:

 • Kopi af bilag som kvitteringer og faktura
 • Oplysninger om hvor mange frivillige der deltog
 • Jeres CVR-nummer

Der vil blive udbetalt midler svarende til den reelle udgift, og vi kan ikke dække for midler der overskrider det ansøgte beløb.

Vi udbetaler via jeres CVR-nummer. For at I kan modtage tilskuddet, skal jeres forenings NemKonto være tilknyttet et CVR-nummer.

Kontaktinfo

Michelle Marie Østergaard Johnsen
Kulturkonsulent

Mobil: 22 80 82 24
Mail:bekmj@herning.dk

Pia Trab Worm
Projektleder og kulturkonsulent

Tlf.: 96 28 86 34
Mobil: 51 18 90 94
Mail: bekpw@herning.dk

Malene Møller

Tlf.: 96 28 86 37
Mail: bekmo@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.