Søg mikropuljen

Ansøgning til Kulturfest Hernings mikropulje

Vigtig viden om Kulturfest Hernings mikropulje

Formål for Kulturfest Hernings mikropulje:

Kulturfest Hernings Mikropulje kan søges af alle foreninger, klubber, institutioner og enkeltpersoner. Der er afsat 100.000 kroner til uddeling i forbindelse med Kulturfest Herning 2024. Der er ansøgningsfrist til første runde den 10. februar, hvor første del af puljen uddeles. Herefter uddeles løbende – så søg så tidligt som muligt. Der kan søges op til 5.000 kroner per event, arrangement eller projekt. En ansøger kan som udgangspunkt opnå bevilling til maksimum 3 arrangementer.

Husk i din planlægning:

Der kan søges til arrangementer, som foregår i Kulturfest Herning ugen fra 8.-15. juni 2024. Arrangementet kan foregå enten i løbet af ugen eller på åbningsdagen i Herning – eller begge dele (det må gerne være ”en gentagelse”). Det ses gerne, at arrangementer planlagt til afholdelse i ugens forløb også deltager på åbningsdagen den 8. juni i Herning. Arrangementet skal på en eller anden måde forholde sig til temaet for 2024, som er KYS LIVET! Det ses meget gerne, at det er flere foreninger, personer, klubber mv., der arbejder sammen om et arrangement.

Der kan ydes støtte til:

Der kan udelukkende søges til udgifter, der opstår som en følge af deltagelse i Kulturfest Herning. Der kan søges til udgifter som eksempelvis honorar og transportudgifter (for kunstnere, optrædende eller lignende), leje af teknisk udstyr eller andet materiel, materialer samt forplejning af aktører og frivillige i forbindelse med deltagelse. Der kan ikke søges til udgifter som kørselspenge, honorar/aflønning til foreningens medlemmer/ansatte, almindelige drifts- eller foreningsudgifter eller aktiviteter der er lukket for en særlig gruppe.

Kontaktoplysninger
Angiv her hvis der der andre samarbejdspartnere omkring arrangementet - angiv venligst både navn og e-mailadresse
Aktivitet eller arrangement
Denne titel benyttes i den midlertidige programoversigt. Hvis I ændrer navnet, skal det oplyses til projektgruppen hurtigst muligt.

Hvilken målgruppe henvender aktiviteten/arrangementet sig til? *

Angiv her hvilke målgrupper aktiviteten eller arrangementet henvender sig til. Der kan vælges mere end en. Hvis aktiviteten eller arrangementet er for alle, så angiv blot det under "Alle".Hvornår foregår jeres aktivitet eller arrangement? *

Angiv her hvilken dag aktiviteten eller arrangementet foregår. Hvis det er flere aktiviteter eller arrangementer der søges til eller hvis aktiviteten eller arrangementet strækker sig over flere dage, kan der angives flere.
Angiv venligst hvilket tidsrum jeres aktivitet eller arrangement foregår i. Hvis der afholdes flere forskellige, da angiv dem venligst enkeltvist med dato og tidsrum/klokkeslæt.
Beskriv venligst hvor aktiviteten eller arrangementet afvikles.
Lav venligst en grundig beskrivelse af aktiviteten eller arrangementet. Hvis der afvikles flere forskellige, da skal de beskrives enkeltvist eller ansøges separat.
Angiv her, hvis I har gjort jer tanker om, at jeres arrangement eventuelt kunne genbruges (helt eller delvist) i forbindelse med DM-ugen, der afvikles i uge 25.
Hvis du ønsker, at der benyttes et særligt foto til markedsføring og eventuelt program, så skal du uploade det her. Det skal være i OK kvalitet og ikke for småt. Fremsender du ikke et foto, da forbeholder vi os ret til selv at vælge noget.
Økonomi
Angiv venligst det fulde beløb der ansøges om.
Beskriv hvordan midlerne forventes forbrugt, og om der eventuelt er supplerende finansiering.
Tilladelse til opbevaring af data

Tilladelse til at opbevare data *

Vi har brug for at kunne opbevare din data for at behandle din ansøgning til mikropuljen. Vi opbevarer din data efter gældende retningslinjer.

Kontaktinfo

Pia Trab Worm
Projektleder og kulturkonsulent

Tlf.: 96 28 86 34
Mobil: 51 18 90 94
Mail: bekpw@herning.dk

Michelle Marie Østergaard Johnsen
Kulturkonsulent

Mobil: 22 80 82 24
Mail: bekmj@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.