Kultur på Recept

Kultur på Recept er et tilbud til alle borgere bosiddende i Herning Kommune i alderen 18-64 år, der på grund af stress, angst eller depression er i risiko for langtidsledighed eller langtidssygemelding. 

Vi tilbyder et 8, 10 eller 15-ugers forløb på en af kommunens kulturinstitutioner. Her er der fokus på kultur og fællesskab, og plads til at få et pusterum. Både fra sygdom og hverdag.

Det er ganske gratis at deltage - du skal blot have lysten til at være med.

Der kan tilmeldes til indsatsen som enten rådgiver eller borger. Der tilmeldes via NemForm, hvorfor MitID/MitID erhverv er påkrævet. Vær opmærksom på, at der er nye hold på vej. Læs mere på siden her der opdateres løbende.

Luk alle
Åben alle

Hvad er Kultur på Recept?

Kultur på Recept er et kulturtilbud under Herning Kommune, der er skabt for borgere, der har en psykisk sårbarhed inde på livet. Det kan være stress, angst eller depression. Vi arbejder med den målgruppe som er sygemeldte, ledige eller i risiko for at blive det. 

Formålet er, at man sammen med en lille gruppe andre i samme situation som sig selv, vil få et afbræk og et pusterum i hverdagen. 

Man kan vælge forløb efter egen personlig interesse.

Alt efter hvilken institution man vælger, vil forløbet være enten 10 eller 15 uger. Du mødes en eller to gange om ugen med højst 7-11 andre deltagere til en fastlagt aktivitet.

Man har fast base på kulturinstitutionen.

Selvom man har fast base på kulturinstitutionen, så vil man blive inviteret med på ture ud af huset. Her følges man med sin gruppe, og transport og eventuelle indgangsbilletter er betalt.

Det er 100% gratis at deltage i forløbene.

Hvem er målgruppen?

Tilbuddet er for alle borgere der bor i Herning Kommune, der er mellem 18 og 64 år, og som på grund af en psykisk sårbarhed er i risiko for at få en langtidssygemelding eller blive langtidsledige.

Tilbuddet omfatter:

  • Forsikrede ledige på dagpenge
  • Sygedagpengemodtagere
  • Borgere i ressourceforløb
  • Aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere

Det er meget vigtigt, at man selv er motiveret og har lysten til at deltage. Det er et frivilligt tilbud, der supplerer de mere erhvervsrettede tilbud, som man skal deltage i.

Hvordan får man Kultur på Recept?

Det er nemt at melde sig til Kultur på Recept. 

En deltager kan selv melde sig til, eller en rådgiver kan gøre det på vegne af deltageren. Tilmeldingen foregår via selvbetjening. 

I skemaet skal der oplyses navn og kontaktinfo på både deltager og deltagerens rådgiver. Der er grund til at vi beder om at få oplysninger på rådgiveren. Det sikrer, at deltagelsen i Kultur på Recept ikke er problematisk for et planlagt forløb, men i stedet supplerer det på en god måde.

Når oplysningerne er udfyldte trykkes på "næste". Der kommer nu en side, hvor man som enten deltager eller rådgiver skal give sit samtykke. Læs det grundigt igennem. Så er du sikker på, hvad tilmeldingen betyder. Skemaet underskrives til slut med NemID og fremsendes.

Der vil blive taget kontakt til deltageren på mail inden opstart angående diverse oplysninger, eller hvis der desværre ikke kan tilbydes en plads på det ønskede forløb. 

OBS: Hvis skemaet udfyldes som rådgiver kan du både benytte dit personlige NemID eller et erhvervs NemID. 

Skulle der opstå spørgsmål omkring tilmeldingen, er man altid meget velkommen til at rette henvendelse.

Hvilke forløb tilbyder Kultur på Recept?

I 2024 udbyder Kultur på Recept forløb på følgende institutioner: 

Herning Billedskole - uge 3-18

Museum Midtjylland - uge 19-26

Herning Bibliotek - uge 35-40

Der kan løbende komme nye forløb og institutioner til.

Udover forløb i vores egen indsats, da anbefaler vi også vores samarbejdspartnerprojekt 'Sang for Sindet'. Dette kortilbud bliver udbudt af Den Jyske Sangskole sammen med Foreningen SIND. 

Her kan du sammen med en pårørende få et afbræk og en dejlig musikalsk fritidsaktivitet.

Læs mere om projektet og tilmelding på www.sangforsindet.dk. (OBS: Tilmelding direkte til Sang for Sindet)

Kontaktinfo

Michelle Marie Østergaard Johnsen
Kulturkonsulent
By, Erhverv og Kultur

Mobil: 22 80 82 24
Mail: bekmj@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.