Ansøgningsskema til midlertidig overnatning

Søg om midlertidig overnatning til Kultur og Fritid, Herning Kommune
Oplysninger på ansvarlig leder for arrangementet
Regning

BEMÆRK:

1. Ansøgningen skal være Kultur og Fritid i hænde senest 4 uger før overnatning

2. Vedlagte regler samt brandinstruks bedes nøje gennemlæst

3. Der opkræves et gebyr:

- De første 1-100 overnatninger er prisen 36 kroner per person per overnatning

- De følgende 101-300 er prisen 31 kroner per person per overnatning

- De næstfølgende 301-500 er prisen 26 kroner per person per overnatning

- De næstfølgende 501-1.000 er prisen 21 kroner per person per overnatning

- Fra 1.001 er prisen 15 kroner per person per overnatning

4. Aflysning SKAL ske senest en uge før, overnatningen skal finde sted.

5. Det faktiske antal personer, der har overnattet, bedes oplyst til Kultur og Fritid umiddelbar efter arrangementets afholdelse, hvorefter regning vil bliver fremsendt.

Jeg giver hermed tilladelse til, at de indsendte oplysninger bliver opbevaret af Herning Kommune i 5 år. *

Udfyldes af Kultur og Fritid, Herning Kommune

Kontaktinfo

Helle Baadsgaard
Foreningskonsulent

Tlf.: 96 28 86 31
Mobil: 20 35 81 47
Mail: bekhb@herning.dk

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.