Udviklingspuljen

Hvert år bliver der afsat 70.000 kroner til udviklingspuljen.

Du kan få tilskud til

  • Tiltag, der støtter arbejde med unge.
  • Tiltag, der arbejder på tværs af foreninger.
  • Tiltag, der udvikler foreningens arbejde.
  • Indkøb af materiel, der støtter foreningens arbejde.

Du kan ikke få tilskud til

  • Rejser, udflugter, ture og lignende.
  • Projekter, som er afviklet inden ansøgningen behandles - herunder også materialer, der allerede er købt og taget i brug.
  • Underskudsgaranti.
  • Almindelige foreningsaktiviteter - herunder tøj og sko og tilsvarende.
  • Aktiviteter, der hører hjemme under anden lovgivning.
  • Kommercielle aktiviteter.

Ansøgningsfrist

Det er muligt at søge 2 gange årligt. Der er ansøgningsfrist henholdsvis 1. april og 1. oktober.

I ansøgningsperioden finder du ansøgningsskemaet på www.conventus.dk.

Har du spørgsmål dertil, eller generelle spørgsmål til puljen eller foreninger i Herning komme, er du velkomme til at kontakte os.

Kontaktinfo

Aase Andersen
Specialist

Tlf.: 96 28 86 39
Mobil: 22 45 06 91
Mail: bekaa@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.