Kontakt for sundhedspersonale

Er du læge, apotek eller sygehus, kan du (hvis ikke sagen er akut) kommunikere elektronisk med medarbejdere i Herning Kommune.

Det gør du via MEDCOM-standarder.

Bemærk!

Du må ikke bruge elektronisk kommunikation, når sagen er akut.

Lokationsnumre i Social, Sundhed og Beskæftigelse samt i Børn og Unge.

Der anvendes 3 lokationsnumre. Ét lokationsnummer til alkoholbehandling, ét lokationsnummer til stofbehandling og ét lokationsnummer til resten.

5790 0022 77 528:
RUSmiddelcenter Herning-  Alkohol.

5790 0022 76 880:
RUSmiddelcenter Herning - Stof.

5790 0022 76 873:
Bo- og Støttecenter Herning.
Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.
Mosaikken.
Bofællesskabet Thrigesvej.
Rosenholm.
POLARIScenter Herning
Bofællesskabet Tietgensgade.
Skiftesporet.
Skovlyset.
Service, Rådgivning og Visitation
Bofællesskabet Sørvad
Tjørringhus
Agerbo
Olufsgade

Lokationsnummer i Sundhed og Ældre

Der anvendes ét EDI nummer til al henvendelse. Nummeret findes på EDI listen som "Sundhed og Ældre, Herning Kommune".

5790000124510:

Hjemmesygeplejerske.
Hjemmeplejen.
Plejecentre, herunder midlertidige pladser.
Visitator.
Demensteamet.