Placering af affaldsbeholdere ved affaldsstationer

For at få tømt affaldsbeholderne, så skal følgende være overholdt:

  • Afstanden må højst være 40 meter fra fortov/skel og til beholderen.
  • Underlaget skal være jævnt og fast - for eksempel fliser eller asfalt.
  • Håndtaget skal vende ud mod adgangsvejen.
    Der skal være fri højde på mindst 2 meter og fri bredde på mindst 1 meter hele vejen hen til beholderen.
  • Havelåger og lignende skal kunne fastholdes åbne.
  • Der må ikke være trapper eller stigninger på over 10 centimeter pr. meter.
  • Cykler, biler, den anden affaldsbeholder og så videre må ikke stå i vejen.
  • Vejen hen til affaldsbeholderen skal være oplyst.
  • Kravene til adgangsvejen er stillet af Arbejdstilsynet af hensyn til skraldemændenes arbejdsmiljø. De håndterer mange beholdere hver dag, og det belaster ryg, arme og skuldre.

Særligt for affaldsstationer

Der skal være plads til frit at manøvrere med beholderne.
Hvis adgangsvejen ikke er i orden, tømmes beholderen kun, hvis den er stillet ud til vejen.
Der anbefales ca. 15 cm. imellem beholderne.
Står beholderne på række, skal der også være ca. 50 cm. for enden af rækken.
To rækker beholdere over for hinanden skal stå med ca. 1,5 meters afstand.

Nedgravede affaldscontainere

Se vejledning til nedgravede containere gældende fra 31. august 2022. Eller kontakt os direkte for at få rette vejledning. 

Kontaktinfo

Genbrug og Affald
Skolegade 12A
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 80
Mail: affald@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Telefontider: