Affaldsskolen

Vi har tre forskellige tilbud i Affaldsskolen

 • Få besøg af affaldsskolen, hvor vores miljøformidler kommer hjem til jer og laver undervisning
 • Rundvisning på jeres lokale genbrugsplads
 • Undervisning i Løvbakkehuset som ligger i Løvbakkerne. I har som skole, institution eller forening også mulighed for at booke huset til brug på egen hånd.
Luk alle
Åben alle

Få besøg af affaldsskolen

Alle skoler og institutioner i Herning Kommune kan gratis få besøg af kommunens miljøformidler, som tilbyder at lave undervisning indenfor affald, genbrug og miljø.

Se mere under punktet undervisningsforløb, længere nede på siden.

Kontakt affaldsskolen for undervisning.  

Rundvisning på genbrugspladserne

Alle skoler, institutioner og foreninger kan gratis få rundvisning på genbrugspladserne i Herning Kommune.

Kom og se hvad der sker med jeres affald efter I har afleveret det. På Herning genbrugsplads er det desuden muligt at se omlastningen, hvor alle borgernes restaffald bliver tømt, komprimeret og sendt afsted til forbrændingsanlæg.

Af sikkerhedsmæssige hensyn har vi deltagerbegrænsninger på max 30 personer på alle vores rundvisninger.

Kontakt affaldsskolen, hvis du ønsker rundvisninger.

Gratis brug af Løvbakkehuset

Alle skoler, institutioner og foreninger kan gratis bruge Løvbakkehuset i Løvbakkerne. I huset er det borde og stole til 30 personer.

Det kan bookes via selvbetjeningsløsningen i den grønne boks her på siden. Huset kan både bookes sammen med vores miljøformidler og på egen hånd.

Gå på opdagelse i husets udstilling og bliv lidt klogere på affald, genbrug og miljø. Vi har flere aktiviteter omkring affald og genbrug som I nemt kan bruge på egen hånd.

Kontakt ved rundvisning og undervisning

Kontakt affaldsskolen hvis du ønsker undervisning i Løvbakkehuset eller hvis du har andre spørgsmål omkring huset - affaldsskolen@herning.dk

Undervisningsforløb

Affaldsskolen tilbyder gratis undervisning for skoler, institutioner og foreninger i Herning Kommune. Vi laver undervisning indenfor affald, ressourcer, natur og miljø. Alt vores undervisning drejer sig rundt om FN's verdensmål, primært nr. 6, 11, 12, 13, 14 og 15 og det kan gøres mere eller mindre tydeligt i forløbene efter jeres ønske. 

Nedenfor kan du se vores undervisningsforløb. Vi tilpasser og justerer gerne vores undervisning efter jeres ønsker og behov. 

Book dit forløb ved at sende en mail til affaldsskolen på affaldsskolen@herning.dk eller ring på 20992459. 

Indskoling - Affaldets rejse

Eleverne kommer med på affaldets rejse fra vi smider tingene i skraldespanden til det er blevet genanvendt eller brændt. Målet er at give eleverne forståelse for hvad "væk" er samt at de får et overordnet kendskab til alle de væsentlige led i affaldshåndteringen. 
Eleverne vil gennem forskellige aktiviteter lære mere om affaldsfraktioner, sortering og genanvendelse. 

Forløbet kan bookes til at foregå i Løvbakkehuset ved Løvbakke Naturcenter eller hjemme hos jer selv. Afsæt gerne 2-3 timer inkl. pauser til forløbet. 

Mellemtrin - Genanvendelse af affald med fokus på plastik

Hvad bliver vores brugte plastikflaske til? -og hvad sker der med sodavandsdåsen?

Samen med eleverne undersøger vi hvad der sker med tingene efter vi har smidt det ud. Vi arbejder med naturens råstoffer, affaldshierarkiet og eleverne får en dybere viden om hvorfor det er vigtigt at genbruge og genanvende vores affald. 

I den sidste del af forløbet dykker vi dybere ned i plastik. Vi arbejder med plastiks livscyklus - fra råolien bliver dannet i undergrunden til plastikproduktet er genanvendt eller ender sinde dage i naturen. Eleverne undersøger selv plastik nærmere igennem forskellige aktiviteter og forsøg, hvor de kommer omkring plastikkens mange fordele, men også dens ulemper. 

Udskoling - Jagten på råstofferne

Er du klar til at manøvrere mellem storpolitik, bæredygtighed, knappe ressourcer, genanvendelse, praktiske øvelser og masser af action?

Så er det nu, at du og dine elever skal booke tid til den intense jagt om adgangen til de råstoffer, der indgår i elevernes smartphones. Undervejs i forløbet løses naturfaglige opgaver ved hjælp af plancher, internettet og fysiske forsøg og eksperimenter. Som optakt får klassen desuden et fagligt oplæg om råstoffer, teknologisk udvikling, ressourceudvinding og bæredygtighed med afsæt i den elektronik, der indgår i en mobiltelefon.

Forløbet tager ca. 2-3 timer og kan bookes både i Løvbakkehuset eller hjemme hos jer.

Som et ekstra tilbud kan I også gratis låne spillet Jagten på råstofferne og spille spillet på egen hånd hjemme i klassen (der medfølger udførlig lærervejledning i kassen).

Projektuge / projektopgave / tværfaglig naturfagsprøve?

Emnet råstoffer er oplagt til et længerevarende undervisningsforløb eller en projektuge. Det er også velegnet som emne ved den obligatoriske projektopgave eller den tværfaglige naturfagsprøve i 9. klasse. Ring og hør mere ved vores miljøformidler, hvis du tænker det kunne være noget for din klasse.

Ungdomsuddannelse – Jagten på råstofferne

Spillet Jagten på råstofferne handler om råstoffer, ressourceknaphed og bæredygtighed. Udgangspunktet er de råstoffer, som indgår i elevernes smartphones. Spillet er et klassebaseret brætspil med både analoge og webbaserede opgaver. Det indeholder fagligt udfordrende opgaver, der kræver samarbejde og en undersøgende tilgang. Spillet kan bruges som en del af et længere forløb eller som et enkeltstående undervisningsredskab.

Jagten på råstofferne er særligt velegnet til undervisningen i kemi, naturgeografi og NV-forløb. Eleverne spiller i grupper og skal kæmpe mod andre grupper om adgang til verdens råstoffer. Centrum for spillet er det store spillebræt – et verdenskort med miner, der indeholder forskellige råstoffer. Eleverne skal forsøge at indtage minerne ved at besvare et fagligt relevant spørgsmål om det enkelte råstof. Spørgsmålene kan enten basere sig på information fra plancherne eller nettet, eller de kan bestå af et fysisk forsøg, som eleverne skal udføre for at kunne indtage en mine.

Inden spillet starter, får eleverne et fagligt oplæg om råstoffer og bæredygtighed med udgangspunkt i smartphones.

Forløbet tager ca. 2-3 timer og kan bookes både i Løvbakkehuset eller hjemme hos jer.

Som et ekstra tilbud kan I også gratis låne spillet Jagten på råstofferne og spille spillet på egen hånd hjemme i klassen (der medfølger udførlig lærervejledning i kassen).

Rundvisning på en af vores 9 genbrugspladser

Kom og se hvad der sker med jeres affald efter I har afleveret det på en af vores 9 genbrugspladser. 

Hvis du booket et besøg på Herning Genbrugsplads er det desuden muligt at se omlastningen, hvor alle borgernes restaffald, madaffald og metal/plast/mad- og drikkekartoner bliver tømt, komprimeret og sendt afsted til videre forarbejdning. Det er også på Herning Genbrugsplads at alle vores farlige affaldskasser kommer ind og bliver håndsorteret. 

Af sikkerhedsmæssige hensyn har vi deltagerbegrænsninger på max 30 personer på alle vores rundvisninger. På Herning Genbrugsplads har vi et undervisningslokale til 30 personer, hvorfor de er muligt at booke 2 klasser ind samtidig. Klasserne vil så få rundvisning på skift. 

En rundvisning tager ca. 1 time på vores små pladser og op til 1,5 til 2 timer på Herning Genbrugsplads. 

Undervisningsmateriale

Der findes mange steder, hvor du kan finde undervisningsmateriale om affald og genbrug. Alt efter hvad jeres emne og interesseområde er, så find inspiration og ny viden, ved at følge de links vi har lagt i boksen 'Mere info' her på siden. 

Lån spillet "På jagt efter råstofferne" med hjem til skolen. Det er et undervisningsspil som er målrettet udskolingen, hvor eleverne via plancher, internettet og fysiske forsøg og eksperimenter skal forsøge at manøvrer sig igennem storpolitik, knappe ressourcer og bæredygtighed. Se mere under undervisningsforløb, Udskolingen. Lån spillet ved at kontakte vores Miljøformidler - I har også mulighed for at booke vores Miljøformidler til at spille spillet samme med jer.  

Skoler og daginstitutioner har fået udleveret inspirationshæfter til undervisning omkring affald og genbrug i relation til FN's verdensmål.

Hvis du ønsker, kan du får sendt hæfterne og affalds vendespil som pdf'er ved at kontakte vores Miljøformidler, se boksen 'Kontaktinfo'.

Undervisningsmateriale 

Nedenstående filer er tilgængelig på skolerne og kan printes ud efter behov.

 • Inspirationsmateriale for 0. - 9. klasse
 • Inspirationsmateriale for dagtilbud, 0-6 år
 • Affalds vendespil - print selv   

Forside på inspirationsmateriale for dagtilbud

Forside på inspirationsmateriale for 0.-9. klasse

Affaldssortering på skoler og dagtilbud

FAQ om affaldssortering på skoler og dagtilbud

Her kan du finde svarene på ofte stillede spørgsmål omkring den nye affaldssortering på skoler og dagtilbud.

Siden vil løbende blive opdateret med spørgsmål-svar.

Hvis du har spørgsmål så skriv til affaldsskolen@herning.dk

Skal der foringsposer i skraldespandene?

Der skal kun foringsposer i rest- og madaffaldsspanden. Det er vigtigt at affaldet kommes løst i affaldsspandene til papir og pap samt metal og plast, da det ellers ikke kan videresorteres på fabrikken og vi ender med en fejlsortering.

Hvad skal jeg gøre med mit glasaffald?

Som hidtil skal glas afleveres i glascontainerne.

Se et kort over glascontainere.

Må der være madrester på plastik og metal?

Plast- og metalaffald skal være tomt og uden madrester før det kommer i plast/metal spanden. Hvis der sidder madrester på, skal det i spanden med restaffald.

Hvad skal jeg gøre med stanniol?

Stanniol er metal og skal i spanden med plast/metal, hvis det er fri for madrester. Hvis der sidder madrester på stanniolen, skal det i spanden med restaffald.   

Hvad omfatter plastaffald?

Plastaffald er både blød og hård plast, det kan fx være plastikposer, plastfolie, mælkelåg og vandflasker.

Hvad er mad- og drikkekartoner?

Fra årsskiftet skal alle i Herning Kommune til at sortere mad- og drikkekartoner. Når de er tomme skal de løst ned i beholderen sammen med metal og plastik. Mad- og drikkekartoner er for eksempel mælkekartoner og kartoner fra juice, yoghurt, kakao m.fl. 

Sortering på skolerne

Alle kommunale skoler og dagtilbud i Herning Kommune skal sortere deres affald fra august 2020.

Affaldssortering sker i 4 affaldstyper, som alle skolerne har beholdere til:

 1. Papir-pap affald
 2. Metal-plast-mad og drikkekartoner affald
 3. Madaffald
 4. Restaffald

Derudover skal glasaffald afleveres ved glasstationer.

Ovenstående svarer til den affaldssortering som alle husstande i Herning Kommune skal i gang med fra 2021.

Ideen er, at vi ved at lære børnene at sortere får skabt nogle "affaldsambassadører", hvor børnene bagefter hjemme vil opdrage forældrene til at sortere affaldet.

Papir- og papaffald

Papir/pap skal være rent og tørt og lægges løst i beholderen.

 • Skrive- og tegnepapir
 • Karton
 • Breve og kuverter
 • Aviser, ugeblad og reklamer
 • Brochure og magasiner
 • Fotokopier
 • Bøger - med blødt omslag
 • Paprør fra toilet- og køkkenrulle
 • Små papkasser
 • Æggebakker
 • Cornflakes- og havregrynspakker

Metal- plast - mad og drikkekartoner affald

Emballagen skal være tom og lægges løst i beholderen.

 • Sodavandsdåser - uden pant
 • Metal- og plastlåg
 • Sølvpapir (stanniol) - uden madrester
 • Plastflaske og -dunker (tomme)
 • Plastemballage fra f.eks. kager, vindruer, osv.
 • Alu bakker
 • Papirclips
 • Fyrfadslysholdere
 • Metal- og plaststumper fra kreative opgaver.
 • Skolemælk
 • Juice- og kakaobrikker

Madaffald

Affaldet skal i en plastpose inden det kommer i affaldsbeholderen - Husk at lukke posen.

 • Madrester
 • Brød, kage
 • Frugt, grønt, skræller, kerner, nøddeskaller
 • Kød, fjerkræ, fisk, ben
 • Ost, pålæg, æg, æggeskal
 • Ris, pasta, kartofler
 • Kaffefiltre og tepose
 • Visne blomster - uden jord
 • Køkkenrulle - små mængder

Restaffald

Affaldet skal i en plastpose inden det kommer i affaldsbeholderen - Husk at lukke posen.

 • Madpakkepapir
 • Mælke- og juicekartoner
 • Slikposer
 • Vådservietter
 • Plastikposer
 • Gavepapir
 • Snavset emballage (papir og blød plast)
 • Papkopper
 • Blyanter, tusser
 • Pizzabakker
 • Hygiejneaffald
 • Bleer
 • Smørbøtter
 • Støvsugerposer

Her kan du hente sorteringsmateriale

Kontakt

Affaldsskolen
Tlf.: 96288073
Mail: affaldsskolen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Telefontider: