Affaldsskolen

Vi har tre forskellige tilbud i Affaldsskolen

 • Få besøg af affaldsskolen, hvor vores miljøformidler kommer hjem til jer og laver undervisning
 • Rundvisning på jeres lokale genbrugsplads
 • Undervisning i Løvbakkehuset som ligger i Løvbakkerne. I har som skole, institution eller forening også mulighed for at booke huset til brug på egen hånd.

Video om affaldssortering

Denne video er lavet i samarbejde med Center for Børn og Læring og illustrerer, hvordan vi affaldssortere ude på skolerne.

Luk alle
Åben alle

Få besøg af affaldsskolen

Alle skoler og institutioner i Herning Kommune kan gratis få besøg af kommunens miljøformidler, som tilbyder at lave undervisning indenfor affald, genbrug og miljø.

Se mere under punktet undervisningsforløb, længere nede på siden.

Kontakt miljøformidler Trine Munck Skovdal for undervisning.  

Rundvisning på genbrugspladserne

Alle skoler, institutioner og foreninger kan gratis få rundvisning på genbrugspladserne i Herning Kommune.

Kom og se hvad der sker med jeres affald efter I har afleveret det. På Herning genbrugsplads er det desuden muligt at se omlastningen, hvor alle borgernes restaffald bliver tømt, komprimeret og sendt afsted til forbrændingsanlæg.

Af sikkerhedsmæssige hensyn har vi deltagerbegrænsninger på max 30 personer på alle vores rundvisninger.

Kontakt miljøformidler Trine Munck Skovdal, hvis du ønsker rundvisninger.

Gratis brug af Løvbakkehuset

Alle skoler, institutioner og foreninger kan gratis bruge Løvbakkehuset i Løvbakkerne. I huset er det borde og stole til 30 personer.

Det kan bookes via selvbetjeningsløsningen i den grønne boks her på siden. Huset kan både bookes sammen med vores miljøformidler og på egen hånd.

Gå på opdagelse i husets udstilling og bliv lidt klogere på affald, genbrug og miljø. Vi har flere aktiviteter omkring affald og genbrug som I nemt kan bruge på egen hånd.

Kontakt ved rundvisning og undervisning

Kontakt miljøformidler Trine Munck Skovdal hvis du ønsker undervisning i Løvbakkehuset eller hvis du har andre spørgsmål omkring huset - gaftm@herning.dk

Affaldssortering på skoler og dagtilbud

Alle kommunale skoler og dagtilbud i Herning Kommune skal sortere deres affald fra august 2020.

Affaldssortering sker i 4 affaldstyper, som alle skolerne har beholdere til:

 1. Papir-pap affald
 2. Metal-plast-mad og drikkekartoner affald
 3. Madaffald
 4. Restaffald

Derudover skal glasaffald afleveres ved glasstationer.

Ovenstående svarer til den affaldssortering som alle husstande i Herning Kommune skal i gang med fra 2021.

Ideen er, at vi ved at lære børnene at sortere får skabt nogle "affaldsambassadører", hvor børnene bagefter hjemme vil opdrage forældrene til at sortere affaldet.

Papir- og papaffald

Papir/pap skal være rent og tørt og lægges løst i beholderen.

 • Skrive- og tegnepapir
 • Karton
 • Breve og kuverter
 • Aviser, ugeblad og reklamer
 • Brochure og magasiner
 • Fotokopier
 • Bøger - med blødt omslag
 • Paprør fra toilet- og køkkenrulle
 • Små papkasser
 • Æggebakker
 • Cornflakes- og havregrynspakker

Metal- plast - mad og drikkekartoner affald

Emballagen skal være tom og lægges løst i beholderen.

 • Sodavandsdåser - uden pant
 • Metal- og plastlåg
 • Sølvpapir (stanniol) - uden madrester
 • Plastflaske og -dunker (tomme)
 • Plastemballage fra f.eks. kager, vindruer, osv.
 • Alu bakker
 • Papirclips
 • Fyrfadslysholdere
 • Metal- og plaststumper fra kreative opgaver.
 • Skolemælk
 • Juice- og kakaobrikker

Madaffald

Affaldet skal i en plastpose inden det kommer i affaldsbeholderen - Husk at lukke posen.

 • Madrester
 • Brød, kage
 • Frugt, grønt, skræller, kerner, nøddeskaller
 • Kød, fjerkræ, fisk, ben
 • Ost, pålæg, æg, æggeskal
 • Ris, pasta, kartofler
 • Kaffefiltre og tepose
 • Visne blomster - uden jord
 • Køkkenrulle - små mængder

Restaffald

Affaldet skal i en plastpose inden det kommer i affaldsbeholderen - Husk at lukke posen.

 • Madpakkepapir
 • Mælke- og juicekartoner
 • Slikposer
 • Vådservietter
 • Plastikposer
 • Gavepapir
 • Snavset emballage (papir og blød plast)
 • Papkopper
 • Blyanter, tusser
 • Pizzabakker
 • Hygiejneaffald
 • Bleer
 • Smørbøtter
 • Støvsugerposer

Her kan du hente sorteringsmateriale

FAQ om affaldssortering på skoler og dagtilbud

Her på siden kan du finde svarene på ofte stillede spørgsmål omkring den nye affaldssortering på skoler og dagtilbud.

Siden vil løbende blive opdateret med spørgsmål-svar.

Hvis du har spørgsmål så skriv til affald@herning.dk

Skal der foringsposer i skraldespandene?

Der skal kun foringsposer i rest- og madaffaldsspanden. Det er vigtigt at affaldet kommes løst i affaldsspandene til papir og pap samt metal og plast, da det ellers ikke kan videresorteres på fabrikken og vi ender med en fejlsortering.

Hvad skal jeg gøre med mit glasaffald?

Som hidtil skal glas afleveres i glascontainerne.

Se et kort over glascontainere.   

Må der være madrester på plastik og metal?

Plast- og metalaffald skal være tomt og uden madrester før det kommer i plast/metal spanden. Hvis der sidder madrester på, skal det i spanden med restaffald.

Hvad skal jeg gøre med stanniol?

Stanniol er metal og skal i spanden med plast/metal, hvis det er fri for madrester. Hvis der sidder madrester på stanniolen, skal det i spanden med restaffald.   

Hvad omfatter plastaffald?

Plastaffald er både blød og hård plast, det kan fx være plastikposer, plastfolie, mælkelåg og vandflasker.

Hvad er mad- og drikkekartoner?

Fra årsskiftet skal alle i Herning Kommune til at sortere mad- og drikkekartoner. Når de er tomme skal de løst ned i beholderen sammen med metal og plastik. Mad- og drikkekartoner er for eksempel mælkekartoner og kartoner fra juice, yoghurt, kakao m.fl. 

Undervisningsforløb

Affaldsskolen tilbyder gratis undervisning for skoler, institutioner og foreninger. Vi laver undervisning indenfor affald, genbrug og miljø og nedenfor kan du se forslag til undervisningsforløb.

Vi tilpasser og justere gerne vores undervisning efter jeres ønsker og behov. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Der bliver løbende udviklet nye undervisningsforløb som alle kommer til at ligge her.

Affald for begyndere

Vi tager eleverne med på affaldets rejse fra vi smider det i skraldespanden til det er blevet genanvendt eller brændt. Målet er at give eleverne forståelse for hvad 'væk' er samt at de får et overordnet kendskab til alle de væsentlige led i affaldshåndteringen.

 • Målgruppe: indskoling, mellemtrin
 • Hvor: Løvbakkehuset, hjemme hos jer
 • Tid: Ca. 3 timer inkl. pause

Affaldssortering og FN's verdensmål

Er den nye affaldssortering lidt langhåret eller vil du bare gerne vide endnu mere om hvorfor det er vigtigt for vores miljø, at vi sortere vores affald rigtigt? Eleverne vil gennem forskellige aktiviteter lære mere om affaldsfraktioner, sortering og genanvendelse.

 • Målgruppe: alle
 • Hvor: Løvbakkehuset, hjemme hos jer
 • Tid: Ca. 2-3 timer inkl. pause

Affald i naturen

Hvad betyder henkastet affald og hvilke konsekvenser har det for vores natur og miljø når vi ikke rammer skraldespanden?  Vi undersøger nærområdet for affald og eleverne stifter bekendtskab med de konsekvenser affald i naturen har igennem forskellige aktiviteter samt hvordan vi selv kan være en del af løsningen.

 • Målgruppe: alle
 • Hvor: Løvbakkehuset, hjemme hos jer
 • Tid: ca. 3 timer inkl. pause

Naturens skraldemænd

Hvem er naturens skraldemænd? - tag med i skoven, hvor vi sammen tager på jagt efter naturens skraldemænd. Vi undersøger hvordan de håndterer al naturens affald og ser nærmere på om de mon kan hjælpe os med alt vores affald. Hvis I kommer på besøg om efteråret, så kan I opleve skraldemændene på deres travleste tidspunkt.

 • Målgruppe: alle
 • Hvor: Løvbakkehuset, jeres lokale skov
 • Tid: ca. 3 timer inkl. pause

Genbrug og genanvendelse

Hvad bliver vores brugte plastikflaske til? - eller hvad sker der med sodavandsdåsen? Sammen med eleverne undersøger vi hvad der sker med tingene efter vi har smidt det ud. Vi arbejder med naturens råstoffer og eleverne får en viden omkring hvorfor det er vigtigt at genbruge og genanvende.

 • Målgruppe: mellemtrin, udskoling
 • Hvor: Løvbakkehuset, hjemme hos jer
 • Tid: ca. 2-3 timer inkl. pause

Rundt om plastik

Vi kigger nærmere på hele plastiks livscyklus - fra råolien bliver dannet i undergrunden til plastikproduktet er genanvendt .. eller ender sine dage i naturen. Eleverne undersøger plastik nærmere igennem forskellige aktiviteter, hvor de kommer omkring plastikkens mange fordele, men også dens ulemper. 

 • Målgruppe: mellemtrin og udskoling
 • Hvor: Løvbakkehuset, hjemme hos jer
 • Tid: ca. 2-3 timer inkl. pause. 

Undervisningsmateriale

Der findes mange steder, hvor du kan finde undervisningsmateriale om affald og genbrug. Alt efter hvad jeres emne og interesseområde er, så find inspiration og ny viden, ved at følge de links vi har lagt i boksen 'Mere info' her på siden. 

Skoler og daginstitutioner har fået udleveret inspirationshæfter til undervisning omkring affald og genbrug i relation til FN's verdensmål.

Hvis du ønsker, kan du får sendt hæfterne og affalds vendespil som pdf'er ved at kontakte Miljøformidler Trine Munck Skovdal, se boksen 'Kontaktinfo'.

Undervisningsmateriale 

Nedenstående filer er tilgængelig på skolerne og kan printes ud efter behov.

 • Inspirationsmateriale for 0. - 9. klasse
 • Inspirationsmateriale for dagtilbud, 0-6 år
 • Affalds vendespil - print selv   

Forside på inspirationsmateriale for dagtilbud

Forside på inspirationsmateriale for 0.-9. klasse

Kontakt

Trine Munck Skovdal
Miljøformidler
Tlf.: 20992459

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Telefontider:

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70 20 00 00 - dag, aften og weekend

Åbningstider: