Regnvand på din grund

De forskellige løsninger

Her kan du læse om de forskellige typer anlæg, du kan vælge imellem.

Placering af anlæg

Der er en række afstandskrav, du skal overholde, når du nedsiver vand i din have.

Sådan søger du om tilladelse

Du søger om tilladelse til at etablere dit LAR-anlæg online. Husk at gøre dit forarbejde grundigt

Det må du selv gøre

Her på siden får du en oversigt over, hvad du selv kan lave, og hvad du muligvis bør søge om hjælp til.

Særligt for virksomheder

Hvis du som virksomhed ønsker at nedsive regnvand fra tag og/eller befæstede arealer, skal du søge om tilladelse til nedsivning.