Bopælspligt

Boligreguleringslovens bestemmelser gælder, medmindre den enkelte kommune lokalt har besluttet at bestemmelserne ikke skal gælde hos dem.

Den 30. maj 2006 blev det besluttet af Herning Kommunes daværende Sammenlægningsudvalg, at Boligreguleringslovens bestemmelser ikke skulle gælde i Herning Kommune, jf. Boligreguleringsloven §1, stk. 1.

Særlige regler gælder ved køb af en landbrugsejendom.

Ved køb af en landbrugsejendom, følger der en bopælspligt med. Dette betyder, at der skal være mindst én person med fast ophold på ejendommen. Personen som har fast ophold på ejendommen, skal være registreret i folkeregistret med adresse på ejendommen.

Man har 6 måneder til at opfylde bopælspligten, når man har købt en landbrugsejendom.