Ventetid på sagsbehandling og pris for en byggetilladelse

Vi opdaterer løbende behandlingstiden for enfamiliehus og for etageboliger og erhvervsbyggeri.

Enfamiliehuse

Har du søgt om en byggetilladelse i forbindelse med et enfamiliehus (gælder både nybyg og til/ombygninger), kan du i øjeblikket forvente, at vi starter behandlingen af din byggesag i løbet af 8 - 10 uger. Ved lovliggørelsessager kan der gå længere tid.

Etageboliger

Drejer din ansøgning sig om etageboliger (gælder både nybyg og til/ombygninger), så skal du i øjeblikket forvente, at sagsbehandlingen opstartes 16 - 18 uger efter, at vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger i sagen.

Erhvervsbyggeri

Drejer din ansøgning sig om erhvervsbyggeri (gælder både nybyg og til/ombygninger), så skal du i øjeblikket forvente, at sagsbehandlingen opstartes 20 - 22 uger efter, at vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger i sagen.

Høring og politisk behandling

Hvis dit byggeri overholder alle regler og ikke kræver høring hos naboer eller andre myndigheder, kan du forvente en afgørelse forholdsvis hurtigt efter påbegyndelse af sagsbehandlingen.

Hvis det er nødvendigt, at få udtalelser fra andre myndigheder, kan der gå længere tid, før du får et svar. Det samme gælder, hvis sagen skal sendes i høring ved naboer eller andre parter i sagen. En høring tager typisk 2-3 uger.

Det kan også være, at din sag kræver en politisk behandling på et udvalgsmøde. Dette vil forlænge sagsbehandlingstiden afhængigt af de planlagte mødedatoer.

Landzonetilladelse

Hvis byggeriet kræver landzonetilladelse, skal du forvente en behandlingstid på 3-4 måneder.

Selvbetjening

Luk alle
Åben alle

Hvad koster en byggetilladelse (byggesagsgebyr)

Helt kort fortalt betaler du for den tid, der bliver brugt på behandlingen af din byggetilladelse. Det koster 416 kroner i timen pr. 1. januar 2024.

Fase 1

På fase 1 fakturaen opkræves du for den tid der er brugt på sagsbehandling frem til din byggetilladelse.

Fase 2

På fase 2 fakturaen opkræves du for et administrativt gebyr, oprettelse i BBR, samt den tid der er brugt på sagsbehandling frem til færdigmelding.

Hvem sender vi fakturaen til?

Regning bliver sendt til hoved ejeren af byggeriet, medmindre andet specifikt fremgår af ansøgningsmaterialet. Gebyr er ikke omfattet af momsloven.

Kontaktinfo

Byggeri og Ejendomsdata
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 15
Mail: byggesag@herning.dk 

Telefontider
Mandag 8.30 - 16.00
Tirsdag og onsdag 8.30 - 15.00
Torsdag 10.30 - 17.00
Fredag 8.30 - 12.00

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.