Hvad skal du være opmærksom på udover BR-18

Er en ejendom omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt, skal du være opmærksom på, at bebyggelsesprocenten udregnes efter de beregningsregler, der var gældende på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse.

Resulterer dit byggearbejde i en overskridelse af byggeretten eller en servitut, eller kræver det en dispensation fra en lokalplan, kræver det også automatisk en byggetilladelse.

Læs mere om byggeretten i R18 på bygningsreglementet.dk

Find ud af om der er en lokalplan i dit område. Kommune

Opfører du et byggeri på din ejendom uden forudgående byggetilladelse, er det vigtigt, at du selv indberetter bygningen til BBR.

Du kan også sende en mail direkte til ejendomsdata-teamet via bbr@herning.dk.

Kontaktinfo

Ejendomsdata
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 50

Mail: ejendomsskat@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider: