Grundlovsceremoni

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du søger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven. 

Fra 2020 afholder Herning Kommune to gange årligt en grundlovsceremoni.

Tilmelding

Dato for afholdelse af næste grundlovsceremoni er onsdag 14. september 2022.

Hvis du ønsker at deltage i grundlovsceremonien skal du tilmelde dig senest 29. august 2022. Det gør du ved at sende en sikker mail fra din digitale postkasse på borger.dk til Herning Kommune. Du skal oplyse:

  • Dit navn
  • CPR nummer 
  • mail
  • telefonnummer

Alle tilmeldte ansøgere modtager en kvitteringsbesked i E-boks, og der vil efter tilmeldingsfristens udløb bliver sendt en invitation med angivelse af sted og fremmødetidspunkt.

Til ceremonien skal du medbringe følgende

Gyldig legitimation: 

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark, eller
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Udlændinge- og Integrationsministeriet sender en blanket til dig i forbindelse med behandlingen af din sag. Blanketten hedder 'Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark'. Du skal medbringe denne blanket til ceremonien.  

Kontaktinfo

Borgerservice
Torvet 5
7400 Herning

Åbningstider for ekspedition

Tlf.: 96282400

Telefontider

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.