Grundlovsceremoni

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du søger om dansk statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven. 

Fra 2020 afholder Herning Kommune to gange om året en grundlovsceremoni.

Tilmelding

Næste grundlovsceremoni vil finde sted onsdag 20. marts 2024 klokken 11:00.

Fra 2. januar til 16. februar 2024 kan du tilmelde dig ved at sende en sikker mail fra din digitale postkasse på borger.dk til Hernings Kommune. Du skal oplyse:

  • Dit navn
  • CPR-nummer
  • Mail
  • Telefonnummer

Alle der tilmelder sig grundlovsceremoni modtager en kvitteringsbesked i sin Digitale postkasse og vil efter tilmeldingsfristens udløb få en invitation med angivelse af sted og fremmødetidspunkt.

Til ceremonien skal du medbringe følgende

 Gyldig legitimation:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark, eller
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nummer 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Tilsvarende skal den enkelte ansøger sørge for, at ministeriet senest 10 hverdage før den ceremoni, som vedkommende er tilmeldt, har modtaget en erklæring på tro og love om strafbare forhold begået her i landet og udlandet. 

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til grundlovsceremoni kan du kontakte Borgerservice på telefon 96282400.

Kontaktinfo

Borgerservice
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 24 00
Mail: borgerservice@herning.dk

Åbningstider for fremmøde

Telefontider

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.