Adresseforespørgsel og bopælsattest

Du skal være særlig opmærksom på

Er det oplysninger på en anden person, du skal bruge, skal du søge en adresseforespørgsel. Er det dig selv, du skal bruge oplysninger om, er det en bopælsattest, du skal vælge. Det kan eksempelvis være, hvis du har brug for at dokumentere, hvor du har boet.

Både en adresseforespørgsel og en bopælsattest skal søges digitalt. Prisen er 95,00 kroner stykket (2024).

Har du svært ved at gøre det selv, kan vi hjælpe dig, hvis du møder op i Borgerservice. Husk at medbringe dit MitID, hvis du har et, og bestil tid hvis du vil undgå ventetid.

Se de oplysninger, der er registreret om dig i CPR

I CPR registerindsigt kan du se, hvilke oplysninger der er registreret om dig i Det Centrale Personregister (CPR). Du kan også se, hvilke oplysninger der er registreret om børn, du har forældremyndigheden over.

Registerindsigten er gratis.

De oplysninger, som registreres om dig som borger, er:

  • navn, adresse og evt. stillingcivilstand (fx gift, ugift, fraskilt, enke, enkemand, registreret partner, tidligere registreret partner)
  • fødselsregistreringsoplysninger (fx oplysninger om fødselssted)
  • statsborgerskab eller evt. andet
  • slægtskab (fx oplysninger om forældre og forældremyndighed)
  • forhold til folkekirken (fx medlem eller tidligere medlem)
  • evt. oplysninger om umyndighed
  • evt. oplysninger om beskyttelse (fx navne- og adressebeskyttelse)
Ændre oplysninger i CPR

Hvis du mener, nogle af oplysningerne skal ændres, skal du ikke henvende dig til CPR, men til den relevante myndighed, fx borgerservice i kommunen. Husk at bestille tid. 

Hvem har adgang til oplysninger fra CPR?

En række af de oplysninger, som er registreret i CPR, kan både private og virksomheder få adgang til. Der er tale om de samme oplysninger, som enhver person kan få oplyst om en anden person ved henvendelse til en kommune, fx navn og adresse.

Hvis du ønsker at begrænse privates adgang til dine navne- og adresseoplysninger, kan du søge om registrering af navne- og adressebeskyttelse. Du skal dog være opmærksom på, at navne- og adressebeskyttelse i CPR betyder, at fx din bank eller forsikringsselskab ikke kan få besked fra CPR, når du flytter.

Hvis du har navne- og adressebeskyttelse i CPR, kan du herudover ikke samtidig beskytte dig via CPR mod at få tilsendt reklamer fra forskellige virksomheder, da navne- og adressebeskyttelse betyder, at dit navn- og adresse ikke kommer med på den liste (Robinsonlisten), der udsendes til virksomhederne over de personer, der har registreret markedsføringsbeskyttelse i CPR.

Kan jeg få et nyt personnummer?

Hvis du har været udsat for misbrug af dit personnummer, har du fra den 1. april 2014 i særlige tilfælde kunnet få et nyt. Der stilles en række krav for at få et nyt personnummer. 

Ved fejl i fødedato eller køn i dit CPR-nummer kan der søges om at få et nyt CPR-nummer. Derudover er der mulighed for at få tildelt et nyt personnummer, hvis du oplever dig som tilhørende det andet køn.

Du kan læse mere om mulighederne for at skifte personnummer på CPR-Kontorets hjemmeside:

Bestil bopælsattest

Hvis du har brug for at dokumentere din nuværende eller tidligere adresser, kan du få udskrevet en bopælsattest hos en kommune. En bopælsattest koster op til 95 kr. (2024).

Du skal anmode om bopælsattesten digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice. Husk at bestille tid.

Du kan kun få bopælsattest på en anden person, hvis du har skriftlig fuldmagt fra vedkommende.

Find adresse på person - adresseforespørgsel

Du kan få udleveret oplysninger fra CPR om andre personer og få fx aktuelle navne- og adresseoplysninger - med mindre personen har registreret navne- og adressebeskyttelse. Du kan også få at vide, om personen er død, rejst til udlandet eller er umyndig.

For at få udleveret oplysninger skal du dog forud kunne identificere den person, du ønsker oplysninger om ved enten navn og adresse, navn og fødselsdato eller navn og CPR-nummer.

Hver henvendelse koster op til 95 kr. (2024), også selvom det ikke er sikkert, at kommunen kan finde den person, du søger. Du skal være opmærksom på, at den tidligere adresse ikke kan bruges, hvis den er fra før år 1972, fordi den ikke findes elektronisk. Du kan kontakte Rigsarkivet for at få en nyere adresse, som kan bruges i selvbetjeningsløsningen.

Du skal søge om adresseforespørgslen digitalt.

Virksomheder og CPR

Virksomheder kan også få adgang til personoplysninger i CPR. Ligesom for privatpersoner gælder det også for virksomheder, at de skal kunne identificere personen, før de kan få udleveret oplysninger. Desuden må virksomheder kun få oplysninger om personer, fx kunder eller ansatte, som de i forvejen er i forbindelse med.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Borgerservice
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 24 00
Mail: borgerservice@herning.dk

Åbningstider for fremmøde

Telefontider

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.