Skolebørn

Sundhedsplejersken tilbyder indskolingsundersøgelse i 0. klasse, sundhedssamtaler i 4. og 7. klasse samt udskolingsundersøgelse i 9. klasse. I vil som forældre være med til indskolingssamtalen i 0.klasse. Herefter kommer jeres barn selv til samtale.

Til alle samtaler vil der blive udsendt et spørgeskema fra Svar.boernungeliv.dk.

Det afhænger af barnets alder, om det er jer eller jeres barn, der skal besvare skemaet.

Vi tilbyder også undervisning i pubertet i 5. klasse samt undervisning i seksuel sundhed i 8. klasse.

Har I brug for at drøfte noget med sundhedsplejersken, som er tilknyttet jeres barns skole, kan denne findes her:

Se kort over kort over sundhedsplejersker.

Luk alle
Åben alle

Undervisning i pubertet og seksuel sundhed

Formålet med undervisningen i pubertet og seksuel sundhed i 5. og 8.klasser er, at eleverne får indsigt i de vilkår og værdier, der kan påvirke fysisk-, psykisk- og seksuel sundhed og udvikling. Derudover skal undervisningen understøtte elevernes udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde. Herunder at støtte den enkelte i at udvikle egen identitet i samspil med andre.

Sundhedsplejens undervisning medvirker derudover til, at eleverne opnår fornemmelse af og kendskab til egne grænser, samt opbygger en forståelse for andres grænser.

Undervisningen skal derfor overordnet bidrage til, at eleverne kan tage ansvar for egen sundhed.

Se link til "det er min krop":

Undervisning i køn, krop, sex og seksualitet.

Tværfagligt samarbejde

Hvis du eller dit barn for brug for ekstra støtte, kan sundhedsplejersken være med til at formidle kontakten. Hvis dette sker, er det altid for at understøtte dit barns trivsel og udvikling bedst muligt.

Det tværfaglige samarbejde kan f.eks. være med skolens lærer og pædagoger samt psykologer og socialrådgivere m.m.

Samarbejdet med disse faggrupper vil altid ske efter aftale med jer som forældre.

Kontaktinfo

Sundhedsplejen
Telefontid:
Hverdage mellem 08.00-09.00
Tlf.: 20991688

Send e-mail

Sundhedsplejens telefonvagt Region Midtjylland
Rådgivning uden for Sundhedsplejens telefontid
Telefontid:
Alle dage mellem 17.00-19.00
Tlf.: 70208018

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.