Skolebørn

I Herning Kommune har alle skoler tilknyttet en sundhedsplejerske, som støtter op omkring skolebørnenes sundhed og trivsel. 

Har du brug for at drøfte noget med sundhedsplejersken, som er tilknyttet dit barns skole, kan du finde sundhedsplejersken her:

Se kort over sundhedsplejersker.

Luk alle
Åben alle

Sundhedssamtaler, undersøgelser og undervisning

Sundhedsplejen tilbyder sundhedssamtaler, undersøgelser og undervisning til alle skolebørn fra 0. - 9. klasse. I sundhedssamtalerne er der fokus på dit barns sundhed og trivsel – både fysisk, psykisk og socialt.

Efter en sundhedssamtale og undersøgelse kan du læse dit barns journal på Sundhedsvejen.dk

Indskolingsundersøgelse i 0. klasse

I 0. klasse inviterer sundhedsplejersken dit barn og dig til en indskolingssamtale og undersøgelse. I samarbejde laver vi en vurdering af dit barns helbred og trivsel.

Dit barn vil også få lavet en høre- og synsprøve og en højde - og vægtmåling.

4. klasse

I 4. klasse inviterer sundhedsplejersken dit barn til en samtale omkring helbred, sundhed og trivsel. Undersøgelsen består af højde- og vægtmåling.

5. klasse

I 5. klasse er der fælles undervisning i klassen om krop og pubertet.

7. klasse

I 7. klasse inviterer sundhedsplejersken dit barn til en samtale omkring helbred, sundhed og trivsel. Dit barn vil også få lavet en synsprøve.

8. klasse

I 8. klasse er der fælles undervisning i klassen omkring seksuel sundhed.

Udskolingsundersøgelse i 9. klasse

I 9. klasse inviterer sundhedsplejersken dit barn til en udskolingssamtale. Samtalen tager udgangspunkt i den unges egne ønsker og behov og med udgangspunkt i sundhedsplejerskens viden om den unges sundhed, trivsel og helbred.

Undersøgelsen består af syns- og høreprøve, højde- og vægtmåling og eventuelt test af farvesynet. 

Behovssamtaler

Børn, unge og familier, der i perioder har brug for særlig støtte af sundhedsmæssig karakter, tilbydes individuelle kontakter eller samtaler efter behov.

Spørgeskemaer

Sundhedsplejen benytter elektroniske spørgeskemaer ved de individuelle sundhedssamtaler.

Til alle samtaler vil der blive udsendt et spørgeskema fra Svar.boernungeliv.dk.

Det afhænger af barnets alder, om det er dig eller dit barn, der skal besvare skemaet.

Samtykke til Sundhedsplejens generelle skoletillbud

Sundhedsplejerskens undersøgelser og samtaler med eleven er gennem hele skoletiden et tilbud, der forudsætter et samtykke.

Som forælder vil du derfor blive bedt om at give et samtykke til, at dit barn må deltage i Sundhedsplejens generelle skoletilbud. Samtykket gives som udgangspunkt via BørneUngeliv.dk ved indskolingsundersøgelsen eller i forbindelse med en sundhedssamtale. Samtykket gælder hele skoletiden.

Unge over 15 år kan selv give samtykke til sundhedssamtale og undersøgelse.

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte Sundhedsplejen eller via BørnUngeliv.dk.

D-vitamin

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne og børn fra 4 år tager et D-vitamintilskud på 5-10 μg dagligt i vinterhalvåret (fra oktober til april).

Der gælder særlige anbefalinger for nogle befolkningsgrupper.

10 µg D-vitamin dagligt hele året anbefales til:

  • børn og voksne med mørk hud.
  • børn og voksne, som bærer en tildækkende påklædning om sommeren
  • børn og voksne, som ikke kommer udendørs til daglig, eller som undgår sollys.

Læs mere her: Sundhedsstyrelsens anbefaling om D-vitamin

Har du spørgsmål kan du kontakte dit barns sundhedsplejerske eller egen læge.

Kost og sund vægt

Sundhedsplejersken drøfter barnets/den unges mad- og måltidsvaner ved ind- og udskolingsundersøgelserne og ved de øvrige regelmæssige undersøgelser gennem skoleforløbet. Ved behov for opfølgning er der mulighed for ekstra samtaler. 

Sundhedsplejersken kan støtte og vejlede i de forhold, der er relevante for dit barns sundhed og trivsel og eventuelt henvise til øvrige fagpersoner eller tilbud.

Du kan læse mere om de officielle kostråd på siden Alt om kost.dk

Sundhedsplejersken giver også støtte til børn, som er kommet hjem fra Julemærkehjem.

Hvis du som forælder er bekymret for dit barns vægt, så kontakt sundhedsplejersken eller den praktiserende læge.

Motorik og bevægelse

Al bevægelse gavner barnets motoriske udvikling. I kan gå en tur sammen - kuperet landskab er en god udfordring for alle. Gå med bare tæer i sandet og i græsset, tag en tur i svømmehallen, på legepladsen eller cykle en tur.

Sundhedsplejen giver her nogle gode råd til, hvordan du som forælder kan styrke dit barns motorik.

Hvis du som forælder er bekymret for dit barns motorik, så tal med dit barns klasselærer eller sundhedsplejersken.  

Se også hvilke fritidsaktiviteter børn og unge kan gå til i Herning Kommune:

Hvad kan jeg gå til i Herning Kommune.

Anbefalinger for brug af skærm i familien

Som forældre kan det nogle gange være en udfordring at finde ud af, hvordan balancen skal være mellem skærmtid og ikke skærmtid i familien.

Sundhedsstyrelsen præsenterer her nogle gode råd til, hvordan man kan aftale skærmvaner med sine børn:

  • dit barn bør ikke bruge skærm op til sovetid, da det kan udsætte sovetidspunktet og betyde, at barnet ikke får tilstrækkeligt med søvn
  • undgå telefon eller tablet i barnets soveværelse i løbet af natten, da skærmaktivitet om natten kan forstyrre søvnen og forringe søvnkvaliteten
  • skab variation mellem dit barns skærmaktivitet og øvrige aktiviteter i løbet af hverdagen, herunder fysisk aktivitet
  • interesser dig for dit barns digitale liv og vær opmærksom på barnets eventuelle bekymringer for at stå uden for fællesskabet eller for at gå glip af noget online
  • lav aftaler om skærmbrug i familien, som gælder både barn og voksen, og hav en løbende dialog om, hvor meget skærmen bruges og til hvilke formål
  • forældre bør være opmærksomme på eget forbrug af skærm i samvær med barnet, da individuelt skærmbrug kan påvirke forældre-barn relationen negativt.

Teenager og TeenageForældre

På Sundhedsstyrelsens side om TeenageForældre, kan du blive klogere på din teenagers sundhed og trivsel - og finde konkrete værktøjer til en god relation og dialog om de emner, der fylder i teenagelivet som for eksempel alkohol og brug af digitale medier.

Hos UngMod 24-7 kan alle 12-25-årige i Herning Kommune få rådgivning i en lang række emner som fx tristhed, selvværd, stress og rådgivning om sex og prævention.

Hjælp og rådgivning hos UngMod 24-7.

Kontaktinfo

Sundhedsplejen
Telefontid:
Hverdage mellem 08.00-09.00
Tlf.: 20991688

Send e-mail

Sundhedsplejens Telefonvagt Region Midtjylland
Rådgivning uden for Sundhedsplejens telefontid
Telefontid:
Alle dage mellem 17.00-19.00
Tlf.: 70208018

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.