Livet som forældre

Her har vi samlet noget nyttig viden. Det kan være med til at forberede dig til den nye tilværelse som forælder.

Luk alle
Åben alle

Forældrenetværk

Sundhedsplejersken vil i et af jeres første besøg spørge til, om I ønsker at deltage i et forældrenetværk.

Netværket giver mulighed for at møde andre forældre fra ens lokalområde - med børn på omtrent samme alder. Ofte mødes man ved hinanden på skift.

Det er sundhedsplejersken, der sammensætter netværket og inviterer til første møde hjemme hos en af jer. Sundhedsplejersken deltager ikke, men sender invitation til første møde via Sundhedsvejen.dk.
Når du accepterer at deltage i forældrenetværket, deles dine kontaktoplysninger med de øvrige deltagere via Sundhedsvejen.dk.

Link til Sundhedsvejen.dk.

Det er vigtigt, at din e-mail er korrekt registreret på Sundhedsvejen, så du får besked om opstart og første møde.

Gode råd til et godt forældrenetværk:

 • det er en god idé at mødes ofte i starten evt. hver uge
 • lav aftaler om hvornår I mødes og husk at melde afbud
 • aftal, hvordan I har det med sygdom – og hvornår I aflyser
 • aftal, hvordan I har det med rygning og husdyr
 • vis nysgerrighed og mød de andre forældre med åbenhed
 • vær opmærksom på hinanden, lyt til hinanden og spørg ind til hinanden
 • undgå at sammenligne børnene hele tiden – alle børn er forskellige
 • husk, I mødes for samvær og fællesskab – ikke forplejningen. Gå eventuelt forbi bageren på vejen på skift og del udgifterne
 • aftal, at I har tavshedspligt, så I ikke behøver at frygte, at det I taler om, kommer videre.

Det er en god idé at lave noget sammen. Nogle forældrenetværk tager på biblioteket, leger, hygger og synger på gulvet med deres børn, laver babymassage, tager til babysvømning, går en tur med barnevognen, samtaler om det at blive forældre og så videre.

Fædre, som går hjemme på barsel, kan også mødes via dette netværk: Far for livet - fars legestue i Herning.

Kontakt din sundhedsplejerske hvis du ønsker viden om hvilke aktiviteter, der findes i dit lokalområde.

Fødselsdepression

Sundhedsplejen i Herning Kommune tilbyder kommende forældre og nybagte forældre en samtale og screening for fødselsdepression i graviditeten, og når barnet er 2-3 måneder gammelt.  

Ved behov for støtte, bliver I tilbudt ekstra indsats af Sundhedsplejen eller henvisning til egen læge. 

Forældre med fødselsdepression kan få tilbudt forældrekurset tryghedscirklen - se nedenfor.

Du kan læse mere om fødselsdepression på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Tryghedscirklen - Ønsker du flere glade øjeblikke med dit barn

Tryghedscirklen er et gruppeforløb for forældre til børn i alderen 0-2 år, som ønsker at gå på opdagelse i forældrerollen og udvikle relationen til deres barn.

Målet med forløbet er, at jeres barn oplever en tryg relation til jer som forældre og dermed kommer til at stå stærkere over for livets udfordringer.    

Hvad får du?

 • en introduktion til Tryghedscirklen, som er baseret på den nyeste tilknytningsteori og forskning
 • redskaber til bedre at kunne forstå dit barns signaler og behov
 • guidning til at styrke dit barns selvværd
 • hjælp til at få øje på flere glade øjeblikke med dit barn
 • muligheden for at drøfte hverdagssituationer med andre forældre
 • et forløb, som er bygget op omkring dialog, oplæg og små videoklip.

Hvad indebærer det at deltage?

 • forløbet består af 8 mødegange. Onsdage i tidsrummet kl. 8.30 – 10.30
 • mødestedet er Huset no. 7, Nørregade 7, 7400 Herning
 • forløbet er som udgangspunkt uden børn
 • vi opfordrer til at begge forældre deltager. Hvis du er alene-forælder, er du velkommen til at tage en anden voksen med, som er vigtig for dit barn
 • mødegangene bygger ovenpå hinanden, så der forventes stabilt fremmøde
 • det er gratis at deltage og der er let forplejning.

Hvis du tænker, at gruppeforløbet kunne være noget for dig, så kontakt din sundhedsplejerske, som kan henvise dig.

Marte Meo - Tilknytningsbaseret vejledning til dig og dit barn - lær dit barn bedre at kende

Marte Meo er en videobaseret vejledningsmetode til jer, som gerne vil støtte jeres barn i at udvikle sig trygt. Metoden kan forbedre samspillet med jeres barn, da I vil lære principperne, der bygger på udviklingsstøttende kommunikation.

Gennem videofilm kan vi vise, hvordan I som forældre kan skabe plads både til jeres barn og til jer selv.
Der vil være fokus på det, I som forældre allerede gør og med fordel kan gøre mere af. Og fokus på de muligheder der er, fremfor begrænsninger.

Metoden bygger på tilknytningsteorien og vigtigheden af, at barnet møder kærlige og tydelige voksne fra livets begyndelse. Den følelsesmæssige udvikling til jer som forældre har afgørende betydning for barnets udvikling og trivsel igennem livet.

Metoden er anvendelig, hvis:

 • I har svært ved at aflæse jeres barn i forskellige situationer
 • Jeres barn er utrøstelig
 • Jeres barn er udfordret i spisesituationer
 • Jeres barn har svært ved at falde i søvn/mange opvågninger
 • I har andre udfordringer.

Henvises I til Marte Meo, vil I blive kontaktet af en Marte Meo terapeut som vil uddybe og specificere, hvordan jeres forløb kan være.

Det er jeres sundhedsplejersker, der kan henvise jer til et Marte Meo forløb.

PREP - Praktiske redskaber til et engageret parforhold

PREP er et forskningsbaseret pædagogisk kursus, som ifølge studier reducerer risiko for skilsmisse. Kurset bygger på forskning i, hvad der hæmmer og fremmer et godt parforhold. Kursusformen er dynamisk, så der veksles mellem undervisning og parsamtaler i enerum.

Personlige emner deles kun med din partner, og kurset vil derfor ikke indeholde gruppearbejde. I undervisningen indgår såvel videoklip, reflektionstid, samtale og træning af kommunikationen med partneren. Der tilbydes vejledning af undervisere hvis det efterspørges.

Der arbejdes med at udvikle

 • de gode sider i parforholdet
 • kærlighedssprog og engagement i parforholdet
 • tydelig kommunikation, hvor man lærer at lytte og håndtere forskellighed
 • forventninger til hinanden
 • at håndtere konflikter på en mere hensigtsmæssig måde og der arbejdes på at skabe plads til venskab og glæde i parforholdet.

Kurset bliver afholdt på rådhuset i Herning. Kurset er på 4 gange af 3 timers varighed fra kl. 15.15 - 18.15. Kurset er gratis. Man forpligter sig til at deltage i hele forløbet. Oplæggene hænger sammen. Der bliver gennemført 4 kursusforløb om året.

Vær opmærksom på at PREP-kurset er uden børn. Vi forventer, I finder babysitter de 4 gange, I er til undervisning.

Hvis I har brug for yderligere information, er I velkommen til at kontakte sundhedsplejerske Jeannett Holdt, tlf. 29 48 65 74 eller mail cbfjo@herning.dk

Næste kursusforløb : 

2024:

Hold 1:

30.01.2024 kl. 15.15 - 18.15
06.02.2024 kl. 15.15 - 18.15
20.02.2024 kl. 15.15 - 18.15
27.02.2024 kl. 15.15 - 18.15

Hold 2:

16.04.2024 kl. 15.15 - 18.15
30.04.2024 kl. 15.15 - 18.15
14.05.2024 kl. 15.15 - 18.15
28.05.2024 kl. 15.15 - 18.15

Hold 3:

27.08.2024 kl. 15.15 - 18.15
10.09.2024 kl. 15.15 - 18.15
24.09.2024 kl. 15.15 - 18.15
08.10.2024 kl. 15.15 - 18.15

Tilmelding:

Send sikker mail til Herning Kommune, att. Sundhedsplejerske Jeannett Holdt, Børn og Forebyggelse.

Oplys jeres navne, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt begrundelse for deltagelse i kurset.

Anbefalinger for brug af skærm i familie

Som forældre kan det nogle gange være en udfordring at finde ud af, hvordan balancen skal være mellem skærmtid og ikke skærmtid i familien.

Sundhedsstyrelsens giver her nogle gode råd til, hvordan man kan aftale nogle skærmvaner med sine børn.

Lad ikke dit barn sidde med skærm lige inden puttetid

Skab rolige og hyggelige rutiner op til sengetid. Læs for eksempel en historie sammen med dit barn eller syng en godnatsang.

Sørg for at dit barn laver andet end at se skærm i løbet af dagen

En pause med skærmen kan være hyggelig og afslappende. Det er dog vigtigt for dit barns motoriske udvikling, at det bruger kroppen aktivt i løbet af dagen for eksempel på legepladsen. Bevægelse er også vigtigt for barnets sproglige udvikling.

Lav ting med skærmen sammen med dit barn

I kan bruge skærmen aktivt sammen. I kan for eksempel se korte tegnefilm eller se på fotos af familien sammen.

Snak sammen om reglerne for brug af skærm i jeres familie, og lad aftalerne gælde både børn og voksne

Det er vigtigt, at familiens voksne er enige om, hvad reglerne skal være i hjemmet. Aftalt hvornår I har skærmfri tid i familien for eksempel når I spiser.

Tænk over, hvordan du bruger skærmen, når du er sammen med dit barn

Børn gør som deres forældre og andre voksne de er tæt med, så vær opmærksom på, at du er rollemodel for dit barn. Dine skærmvaner påvirker dit barns vaner.

Kontaktinfo

Sundhedsplejen
Telefontid:
Hverdage mellem 08.00-09.00
Tlf.: 20 99 16 88

Mail: sundhedsplejen@herning.dk

Du kan følge Sundhedsplejen på Instagram.

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.