For dig som skal stemme

Skal du stemme til folkeafstemningen onsdag 1. juni 2022 eller ønsker du i stedet at brevstemme? Hvornår skal du søge, hvis du gerne vil have et andet afstemningssted, have kørsel på valgdagen eller ønsker at stemme i hjemmet? Der er mange ting at holde styr på op til et valg eller en afstemning. Her har vi samlet en række svar på ofte stillede spørgsmål.

På valg- eller afstemningsdagen opfordrer vi til, at du, hvis det er muligt, stemmer på andre tidspunkter end ved åbningen om morgenen og mellem 15-19. Det er nemlig her, der er flest vælgere.

Selvom vi er ovre Corona restriktioner, så opfordrer vi stadig til, at du viser hensyn og holder afstand.

Du må gerne have dit eget skriveredskab med til at sætte dit kryds, hvis du har det bedst med det. Det må bare ikke være glimmertusch. Farven skal være sort, blå, grøn eller rød. 

Luk alle
Åben alle

Valgret - Hvem kan stemme til valget/afstemningen?

Enhver, der har valgret til Folketinget og er optaget på valglisten, har ret til at deltage i folkeafstemninger, jævnfør folketingsvalglovens § 96.

Efter grundlovens § 29 og folketingsvalglovens § 1 har enhver valgret til Folketinget, der har dansk indfødsret (statsborgerskab), er fyldt 18 år, har fast bopæl i riget og ikke er umyndig.

Valgkort

Er du stemmeberettiget, vil du senest fem dage før valg- eller afstemningsdagen modtage et valgkort. På valgkortet står dit navn og adresse, dit nummer på valglisten, samt hvor du skal henvende dig for at stemme.

Du skal på dagen medbringe dit valgkort til afstemningsstedet. Har du glemt valgkortet, kan du vise legitimation - eksempelvis sundhedskort, kørekort eller pas. Er du tilknyttet Kongrescentret, skal du henvende dig i valginformationen, hvis du har glemt valgkortet. Er du tilknyttet et andet valgsted, skal du henvende dig direkte ved dét bord, hvor du skal stemme.

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort fem dage før valget, kan du kontakte Borgerservice på telefon 96 28 24 00.

Afstemningen onsdag 1. juni 2022 begynder klokken 8.00 og slutter klokken 20.00.

Kørsel på valg- eller afstemningsdagen

Er du ikke selv i stand til at bevæge dig rundt på valgstedet, så kan du køre lige til stemmeurnen, hvis du skal stemme i Herning Kongrescenter.

Brug indkørslen fra Kampmannsgade, og kør hen foran porten. Så bliver du lukket ind i hal 2, hvor du kan stemme uden at stige ud af bilen. Muligheden gælder i tidsrummet 08.00-17.00. 

Gratis kørsel til afstemning 1. juni 2022

Herning Kommune tilbyder i øvrigt gratis kørsel til og fra valgstedet til ældre borgere, der er for svagelige til at befordre sig selv.

Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at bestille liggende transport. Her skal du i stedet benytte dig af muligheden for at brevstemme i hjemmet. 

Tilmeld dig gratis kørsel på telefon 96 28 40 01 eller 96 28 40 02 senest 31. maj 2022 klokken 14.00. Du skal oplyse, hvornår du gerne vil hentes på valgdagen (det er ikke muligt at blive transporteret mellem klokken 14.45-16.30).

Hvis du bor i Aulum-Haderup-området skal du dog bestille kørsel senest 31. maj klokken 12.00. 

Kan jeg stemme i mit eget hjem?

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan transporteres på valgdagen, har du mulighed for at søge om at brevstemme i hjemmet.

Du kan søge om at stemme i hjemmet i perioden onsdag 4. maj 2022 til fredag 20. maj 2022 klokken 18.00. Du skal kontakte Borgerservice på telefon 96 28 24 00, hvis du ønsker at søge.

Hvis du er i isolation eller frygter for smitte

Hvis du ønsker at stemme på aftemningsdagen, men er i isolation, har du ret til at møde op i stemmelokalet.

Sundhedsstyrelsens råd lyder i den forbindelse som følger:
"Anvend et CE-mærket mundbind og hold 2 meters afstand til andre, hvis du undtagelsesvis er nødt til at gå ud (…) Sørg for at gå ud på et tidspunkt, hvor du undgår at være i nærheden af andre."

Hvis du gerne vil stemme men ikke ønsker at møde op i valglokalet for eksempel på grund af isolation eller frygt for smitte, har du mulighed for at stemme efter reglerne om såkaldte vognstemmer, for eksempel i en bil parkeret ved afstemningsstedet.

Du kan få yderligere information på dit valgsted.

Skal du stemme i Kongrescentret, er du velkommen til at ringe til valginformationen, og de vil sørge for at sende to valgtilforordnede ud til dig med en stemmeseddel og flytbar stemmeurne.

Kan jeg flytte valgsted?

Hvis du på grund af handicap eller nedsat førlighed ønsker at stemme et andet sted i Herning Kommune end det, du er tilknyttet, skal du søge om det.

Du kan søge fra 4. maj til 24. maj klokken 12.00. Du skal kontakte Borgerservice på telefon 96 28 24 00, hvis du ønsker at søge.

Der vil være ikke-håndholdt lup, LED lampe, blindskriftsplade og pen i mindst en af stemmeboksene på hvert afstemningssted. Yderligere vil der være et hæve-sænke-bord og CCTV tilgængelig på valgstedet i Hammerum og i Herning Kongrescenter.

I brevstemmeperioden vil det være muligt at brevstemme ved et hæve-sænke-bord og benytte en CCTV-skærm/LED lampe/ikke-håndholdt lup samt blindskriftsplade i Borgerservice. På bibliotekerne vil der være ikke-håndholdt lup og LED lampe.

Hvornår, hvor og hvordan kan jeg brevstemme?

Vi har lavet en hel side, der beskriver, hvornår, hvor og hvordan det er muligt at brevstemme. 

Læs mere om at brevstemme

Kan jeg få hjælp til at stemme på valg- eller afstemningsdagen?

Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap eller af andre grunde har brug for hjælp til at stemme på valgdagen, kan du få hjælp hertil eller benytte de hjælpemidler, der er stillet til rådighed på valgstedet.

Hvis du har brug for hjælp til at få forklaret stemmesedlen eller til at sætte dit kryds, kan du få hjælp til dette af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger.

Stemmeafgivning i bil eller lignende

Du har også mulighed for at stemme lige uden for valgstedet, hvis du har svært ved at komme ind på selve valgstedet. Det kan for eksempel være, hvis du er svagsynet, mangler førlighed, eller der er trapper eller lignende ved valglokalet.

Du eller en hjælper skal henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig, som du kan udfylde udenfor, eventuelt i din bil eller lignende, og lægge den i en stemmekasse, som vil blive bragt til dig af en valgstyrer eller tilforordnet vælger. Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere skal sørge for, at du kan få lov til at stemme, uden at andre kan se, hvad du har stemt.

Hvilke datoer er nyttige at huske som vælger?

20. april

Du kan nu brevstemme.

4. maj

Ansøgningsperiode for at søge om at stemme i hjemmet starter. Der er også denne dag, at det bliver muligt at søge om et andet afstemningssted, hvis du grundet handicap eller nedsat førlighed ønsker dette.

17. maj

Skæringsdato for optagelse på valglisten for vælgere, der senest denne dato er flyttet til Herning kommune fra en anden kommune og har meldt flytning. Melder du flytning/tilflytter Herning efter denne dato, skal du forblive på valglisten i den kommune, du fraflytter.

20. maj

Sidste frist for at søge om at stemme i hjemmet (klokken 18.00).

24. maj

Frist for at søge om at stemme på et andet afstemningssted (klokken 12.00).

27. maj

Vælgere skal have modtaget valgkort med posten.

28. maj

Sidste dag med mulighed for at brevstemme. 

1. juni

Afstemningsdag - stemmestederne vil være åbne klokken 08.00-20.00.

8. juni

Sidste frist for at klage over folkeafstemningen.

Hvordan kan jeg klage over valget/afstemningen?

Du kan klage over et afholdt valg eller en folkeafstemning, hvis du mener, at der er noget i valg- eller afstemningshandlingen, der ikke er foregået korrekt.

Fristen er 8. juni 2022.

Klager over Herning Kommunes håndtering af folkeafstemningen i forbindelse for forsvarsforbeholdet skal stiles til Byrådet og sendes til Byrådssekretariatet, Torvet 5, 7400 Herning.

Klager over folkeafstemningen generelt, skal stiles til Folketinget og sendes til Indenrigs- og Boligministeriet, Stormgade 2-6, 1470 København K.

Mere info

Kontaktinfo

Borgerservice
Torvet 5
7400 Herning

Åbningstider for ekspedition

Tlf.: 96282400

Telefontider

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.