Rikke Worsøe, V

Politiske tillidshverv

  • Medlem af Børne- og Familieudvalget
  • Medlem af § 17, stk. 4-udvalget

Andre tillidshverv

  • Medlem af Landsbykontaktudvalget
  • Herning Gymnasium, bestyrelsen
  • Lind-Hallen, repræsentantskabet
  • Handicapråd

Vederlagsgivende bestyrelsesposter

Herning Kommune har pligt til at offentliggøre vederlag, som byrådsmedlemmer modtager, jfr. Kommunestyrelseslovens § 16e.

Oplysningspligten gælder for poster, hvortil der er sket udpegning af Herning Byråd eller KL.

Beløb modtaget i 2022
Poster Beløb
Herning Gymnasium  14.786,34 kr.

Kontaktinfo

Rikke Worsøe
Ydertoften 53, Lind
7400 Herning

Tlf.: 24 25 13 08
Mail: byrrw@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.