Jonathan Damgaard, V

Politiske tillidshverv

 • Medlem af Børne- og Familieudvalget
 • Medlem af §17, stk. 4-udvalget

  Andre tillidshverv

  • Herning Lufthavn, bestyrelsen
  • Kommunernes Landsforenings Delegeretmøde
  • Herningsholm Erhvervsskole, bestyrelsen
  • Skov Olesens Plantage, bestyrelsen
  • Valgbestyrelse ved valg til Europa-Parlamentet
  • Grosserer Palle Fløe Nielsens legat for værdige trængende i Gjellerup Sogn, legatbestyrelse

Kontaktinfo

Jonathan Damgaard
Nørre Lindbjerg 29
7400 Herning

Tlf.: 42373728

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.