Tilsynsvejledning for plejecentre og daghjem

Her er vejledningen for de tilsyn, vi som kommune fører med plejecentre og daghjem.

Lovgrundlag

Lovgrundlag for tilsyn

  • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 15 og § 16.
  • Lov om Social service, Kap. 26 Godkendelse, opfølgning og tilsyn.
  • Lov om friplejeboliger

Lovgrundlag for gennemførelsen af tilsynet

For at kunne gennemføre et tilsyn, er der behov for adgang til oplysninger om borgerne.

Tilsynsenheden er omfattet af regler om tavshedspligt i Forvaltningsloven § 27, og regler om at man ikke må skaffe sig andre oplysninger end dem, der er nødvendige, for at behandle sagen jf. forvaltningslovens § 32.

Desuden giver Persondataloven tilsynsmyndigheden adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre tilsynet.