Tilsynsvejledning for plejecentre og daghjem

Her er vejledningen for de tilsyn, vi som kommune fører med plejecentre og daghjem.

Opfølgning og årsberetning

Opfølgning

Det er lederens ansvar at følge op på eventuelle henstillinger og bemærkninger i tilsynsrapporten, ligeledes er det leders ansvar at sikre, at der sker vidensdeling til afdelinger, der ikke er indgået i tilsynet.

Ved resultatet mangelfuld eller kritisable forhold:

  • Sendes den endelige tilsynsrapport til orientering hos driftschefen. Driftschefen sørger for eventuel orientering af det politiske niveau
  • Ved mangelfulde/kritisable forhold, er lederen af tilbuddet ansvarlig for, at der inden 10 arbejdsdage, fra modtagelse af den endelige rapport, udarbejdes en handleplan, som sendes til driftschefen og Tilsynsenheden.
  • Lederen af tilbuddet, er ansvarlig for opfølgning på baggrund af tilsynsrapporterne.
  • Senest 60 arbejdsdage efter en evt. handlingsplan er udarbejdet, sender lederen af tilbuddet, en orientering til driftschefen om, hvorledes der er fulgt op på handlingsplanen.

Årsberetning

En gang årligt afgiver Tilsynsenheden en samlet Årsberetning for tilsyn i Sundhed og Ældre. Her vil der fremgå generelle betragtninger på baggrund af tilsynsbesøgene.

Årsberetningen forelægges det/de relevante politiske udvalg.