Tilsynsvejledning for plejecentre og daghjem

Her er vejledningen for de tilsyn, vi som kommune fører med plejecentre og daghjem.

Tilsynsrapporten

Såfremt der er givet anmærkninger ved tilsynet i 2017, følges der op på dette.

Rapporten er et udtryk for en vurdering af tilbuddet på baggrund af de tilgængelig oplysninger indenfor fokusområdet.

Tilsynsrapporten sendes senest efter 10 arbejdsdage, til høring i tilbuddet. Tilbuddets leder har mulighed for at indgive høringssvar på faktuelle fejl og forståelsesmæssige problematikker.
Tilsynsenheden har derefter 10 arbejdsdage til at afslutte tilsynsrapporten.

Lederen har altid mulighed for at tilføje en lederbemærkning til den endelige tilsynsrapport. Lederbemærkninger har til formål at beskrive den indsats tilbuddet fremadrettet vil iværksætte på baggrund af tilsynets bemærkninger.

Rapporten journaliseres i kommunens dokumenthåndteringssystem SBSYS.
Tilbuddene er selv ansvarlige for, at tilsynsrapporterne også er tilgængelige på tilbuddet. Så vidt det er muligt, anbefales det at lægge rapporterne på tilbuddets egen hjemmeside.

Konklusionen indeholder en samlet vurdering af de fokusområder, der er indgået i tilsynet.
I konklusionen anvendes følgende overordnede taksonomier i forhold til vurderingen:

 • Mangler og/eller kritisable forhold
  Målene er i meget lav grad opfyldt

 • Mindre tilfredsstillende
  Målene er i lav grad opfyldt

 • Tilfredsstillende
  Målet er i middelgrad opfyldt

 • Meget tilfredsstillende
  Målene er i høj grad opfyldt