Tilsynsvejledning for plejecentre og daghjem

Her er vejledningen for de tilsyn, vi som kommune fører med plejecentre og daghjem.

Tilsynsmetode og tilsynsbesøget

Tilsynet foregår i 2018/2019 ved:

  • Pårørende - spørgeskema (svarende til min. 30% af beboerne)
  • Personale - spørgeskema (social- og sundhedsassistenter, sygeplejerske samt evt. pædagoger, svarende til min 30% af de 3 personalegrupper)
  • Leder - samtale
  • Borger - samtale (de sidste 4-5 indflyttede borgere)
  • Gennemgang af dokumentation

Besvarelser på spørgeskemaerne indhentes i slut november - start december 2017.
Resultaterne fremsendes til lederen af tilbuddet senest 10 arbejdsdage før tilsynsbesøget med henblik på lederens forberedelse til samtalen.

Tilsynet gennemføres i 1. kvartal 2018 med start 9 januar.
På tilsynsdagen, gennemgås dokumentationen for det enkelte tilbud.
Der afholdes samtale med 4-5 borgere på det enkelte tilbud i tidsrummet 10.30-11.30.
Derefter afholdes der samtale med leder fra kl. 11.30-12.30

Leder inviteres via kalendersystemet til tilsynssamtale på tilbuddet.

Der gives ikke umiddelbart en mundtlig tilbagemelding på tilsynets fund. Når rapporten er sendt i høring, vil der være mulighed for en telefonisk samtale mellem tilbudsleder og den ansvarlige tilsynsførende, med henblik på uddybning af rapporten.

Tilsynet fører til en rapport og et bilag. Rapporten offentliggøres på Herning kommunes hjemmeside.
Bilaget offentliggøres ikke, da den omfatter personfølsomme oplysninger, og alene har til formål at uddybe tilsynets fund, og skabe udvikling samt læring i de enkelte tilbud.