Tilsynsvejledning for plejecentre og daghjem

Her er vejledningen for de tilsyn, vi som kommune fører med plejecentre og daghjem.

Tilsynsfrekvens

Der gennemføres 1 årligt tilsyn på plejecentrene og Rehabiliteringscenter Herning.

Daghjemmene er omfattet at gradueret tilsyn. Dette betyder, at de fordeles over 2 år.

Det kan, efter et tilsyn, være nødvendig med endnu et tilsyn, såfremt der er fundet forhold, som vurderes, at kræve nærmere undersøgelse. Tilsynsbesøget kan da være enten anmeldt eller uanmeldt, og fokusområdet vil være at undersøge den eller de forhold, som der blev fundet under sidste besøg. Et nyt tilsynsbesøg afgøres og planlægges individuelt i de konkrete tilfælde.