Tilsynsvejledning for plejecentre og daghjem

Her er vejledningen for de tilsyn, vi som kommune fører med plejecentre og daghjem.

Kvalitetsmål

Fokusområdet for 2018 er udvalgte temaer fra pårørendestrategien samt værdighedspolitikken.

 1. Pårørende strategien
  Inddragelse af viden og erfaringer
 1. Værdighedspolitikken
  Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

For friplejeboliger er der særlige krav til tilsyn, derfor indgår nedenstående mål kun der.

Kvalitetsmålene er følgende:

 • At tilbuddet efterspørger pårørendes observationer og viden om borgeren.
 • At der foregår en forventningsafstemning mellem borgeren, pårørende, personalet.
 • At pårørende inddrages og ses som en ressource i forbindelse med væsentlige beslutninger og afklaring af mulige indsatser og tilbud til borgeren.
 • At der er tværfagligt samarbejde der sikre koordinering og kontinuitet for borgeren.
 • At det tværfaglige samarbejde medføre ny viden der er med til at give oplevelsen af kvalitet og fleksibilitet.
 • At borger/pårørende oplever at der er en sammenhængende indsats tilrettelagt ud fra den enkeltes behov.


Særligt for Friplejeboliger:

 • At Friplejeboligerne leverer den service der fremgår af certificeringen.