Tilsynsvejledning for plejecentre og daghjem

Her er vejledningen for de tilsyn, vi som kommune fører med plejecentre og daghjem.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet er at sikre at tilbuddene lever op til:

  • Kravene i Serviceloven, Forvaltningsloven, Retssikkerhedsloven, persondataloven.
  • De politiske mål i kommunen.

Formålet for tilsyn 2018/2019 er at sikre, at tilbuddene lever op til Herning kommunes pårørendestrategi og værdighedspolitik.

For friplejeboliger gælder endvidere, at de skal leve op til friplejeboligcertificeringen.

Derudover er Tilsynet altid opmærksomme på, om der er andet, der giver anledning til opmærksomhed under selve tilsynet.