Tilsynsvejledning for dagtilbud

Her er vejledningen for de tilsyn, vi som kommune fører med vores dagtilbud.

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål er defineret af Tilsynsenheden ud fra følgende:

 • Herning Kommunes politik for sårbare børn og unge 2018
 • Lov om offentlighed i forvaltningen §13
 • Dagtilbudsloven §5

I 2019-2020 er kvalitetsmålene:

Kvalitetsmål 1

At den pædagogiske praksis er tilrettelagt på en sådan måde, at den er tilpasset børnenes individuelle behov og forudsætninger.

Spørgsmål til Leder/personale:

Private dagtilbud:

 • Hvordan arbejdes der med, at sikre en tidlig støtte og rådgivning?
 • Hvordan arbejdes der med, at tilrettelægge en differentieret individuel pædagogisk indsats?
 • Hvordan arbejdes der med, at sikre en inkluderende pædagogisk tilgang?
 • Hvordan arbejdes der med, at fremme samarbejde og dialog mellem kommunale og eksterne instanser, hvis det vurderes et behov for dette?
 • Hvordan arbejdes der med, at sikre inddragelse af børnene og deres forældre i forhold til tilrettelæggelsen af indsatsen?

Kommunale og selvejende dagtilbud:

 • Hvordan tages der en beslutning om, at sætte en bekymring for et barns udvikling og trivsel på Ressourcecentermøde?
 • Hvordan arbejdes der med, at sikre inddragelse af forældrene, når en bekymring for et barns udvikling og trivsel sættes på Ressourcecentermøde?
 • Hvordan arbejdes der efter afholdelse af ressourcecentermødet, med at implementere aftaler og anbefalinger ind i pædagogisk praksis?
 • Hvordan arbejdes der efter afholdelse af ressourcecenter mødet med at inddrage forældrene?
 • Hvordan sikres det, at der sker en orientering til de øvrige medarbejdere om aftaler og anbefalinger fra ressource-centermødet?
 • Hvordan sikres det, at aftaler og anbefalinger fra ressourcecentermødet evalueres løbende i forhold til barnets aktuelle behov?

Kvalitetsmål 2

At dagtilbuddet dokumenterer effekten af den pædagogiske indsats?

Spørgsmål til Leder/personale:

Private dagtilbud:

 • Hvordan arbejdes der systematisk med dokumentation, så personalets observationer af børnenes trivsel og udvikling dokumenteres?
 • Hvordan arbejdes der med dokumentation, så det sikres at den pædagogiske indsats udvikles, tilpasses og evalueres?
 • Anvendes dokumentation som redskab til, at sikre viden og vidensdeling i hverdagen?
 • Hvordan arbejder i med at sikre jeres notatpligt?

Kommunale og selvejende dagtilbud:

 • Hvordan arbejdes der med dokumentation, så personalets observationer af børnenes trivsel og udvikling dokumenteres?
 • Hvordan dokumenterer I aftaler og anbefalinger fra ressourcecentermøde, så det sikres at disse udvikles, tilpasses og evalueres?
 • Hvordan arbejder I med at sikre jeres journal- og dokumentationspligt?